Main content

Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op Berichten over uw Buurt. Dankzij deze nieuwe dienst zijn 8 miljoen mensen makkelijk op de hoogte van ontwikkelingen in hun leefomgeving. Denk bijvoorbeeld een verbouwing bij de buren of het kappen van een boom in de straat. 

Makkelijk op de hoogte

Sinds het najaar van 2023 werden gemeenten stapsgewijs aangesloten. Op vrijdag 21 juni was de gemeente Utrecht als laatste aan de beurt. 

“We zijn blij om te zien hoe goed de nieuwe dienst is geland in onze samenleving. We hebben veel positieve reacties gehad”, aldus Bert Voorbraak (algemeen directeur Logius). “Berichten over uw Buurt maakt de overheid transparanter: door inwoners actief te informeren over beslissingen, kunnen zij bezwaar maken als ze het ergens niet mee eens zijn.”

Iedereen die 25 jaar of ouder is, in Nederland woont en een MijnOverheid-account met geverifieerd e-mailadres heeft, ontvangt de Berichten over uw Buurt e-mails. Wie de berichten niet wil ontvangen, kan zich afmelden. Dat kan via MijnOverheid of op dezelfde manier als bij een nieuwsbrief; onderaan elke e-mail staat een afmeldlink. Op elk moment kan iemand zich via MijnOverheid (opnieuw) aanmelden voor deze dienst. Momenteel ligt het afmeldpercentage rond de 2%.

Samen stapsgewijs uitgerold 

Berichten over uw Buurt is gemaakt door Logius en KOOP in nauwe samenwerking met het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle 342 gemeenten in Nederland. 

“We zijn trots op de wijze waarop we deze uitrol hebben aangepakt”, aldus Bas van Staalduinen (algemeen manager KOOP). “Samen met een kopgroep van 21 gemeenten hebben we het uitrolproces goed voorbereid. Hun inzet is enorm gewaardeerd en we hebben veel geleerd van deze aansluitingen. Daarna zijn we Berichten over uw Buurt stapsgewijs voor heel Nederland gaan uitrollen.”  

Met de VNG

"Dankzij de goede samenwerking is Berichten over uw Buurt in alle gemeenten succesvol uitgerold. De VNG is vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen. En onze leden zijn door KOOP heel goed voorbereid op de komst van deze dienst, onder andere via een door de VNG georganiseerd webinar."
-Nathan Ducastel (directeur-bestuurder bij VNG-Realisatie)

Meer over de uitrol

Bij de ontwikkeling van deze unieke dienst kwam veel kijken. Als u daar meer over wilt weten, lees dan: '8 miljoen mensen krijgen binnenkort handige informatie door deze dienst'.

Gerelateerde dienst(en)