Main content

U kunt een machtiging voor de Belastingdienst op elk moment inzien en intrekken.

  • Klanten (particulieren en ondernemers) van een intermediair kunnen dit doen door in te loggen via de webfunctionaliteit Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen. Ook kunnen zij de (doorlopende) machtiging intrekken door (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst kregen naar Logius te sturen.
  • Klanten (organisaties) van een intermediair kunnen binnenkort deze registraties zelf inzien en (eventueel) intrekken via de webfunctionaliteit bij Logius. Hierover volgt op een later moment nadere informatie.
  • Intermediairs kunnen dit doen via de software die zij gebruiken. En binnenkort kunnen zij deze registraties zelf inzien en (eventueel) intrekken via de webfunctionaliteit bij Logius. Hierover volgt op een later moment nadere informatie.

Daarmee zorgt u ervoor dat uw intermediair niet (meer) de berichten ophaalt die de Belastingdienst naar u stuurt. Of dat de intermediair geen gegevens kan opvragen van de vooraf ingevulde aangifte.

Formulier voor intrekken of afwijzen

Heeft u het formulier of de brief van de Belastingdienst niet meer om de machtingsregistratie in te trekken? Dan kunt u het formulier hieronder downloaden, printen, invullen en per post opsturen naar Logius.

> Papieren formulier intrekken of afwijzen machtigingsregistratie Belastingdienst (PDF)

Waarvoor gebruikt u dit formulier?

U kunt met dit formulier nieuwe machtigingen afwijzen, of bestaande machtigingen intrekken.

U moet elke registratie apart intrekken

Ieder jaar en iedere belastingsoort is een aparte registratie. U moet die dan ook apart intrekken. Het kan dus voorkomen dat u bijvoorbeeld opdracht geeft om zowel de doorlopende machtiging inkomstenbelasting, de machtigingen voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2022 (en 2021 en 2020) en de machtigingen voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2021 in te trekken.