Main content

Jongeren verdienen een goede start in hun carrière. Een opleiding met veel kans op een baan helpt hierbij. In een gezamenlijke inspanning slaan Logius, Techniek College Rotterdam (TCR) en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) de handen ineen om jongeren uit Rotterdam Zuid een plek met baangarantie aan te bieden.

Met het oog op de uitdagingen in de it-sector is het essentieel om de instroom en het behoud van voldoende vakmensen te waarborgen. Wij geloven dat het van belang is om leerlingen en hun ouders te laten zien dat deze sector veel carrièrekansen biedt voor mbo'ers. Een realistisch beroepsbeeld kan meer leerlingen aansporen om – weloverwogen – voor een it-baan bij de overheid te kiezen. 

Wij zijn zeer enthousiast over deze samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat wij als Logius een aantal zeer goed opgeleide en capabele medewerkers gaan krijgen. Tegelijkertijd doen wij er alles aan om deze studenten een prachtige start van hun carrière in de IT sector te geven.

Bert Voorbraak, algemeen directeur Logius


Logius garandeert dat vanaf september 2024 jaarlijks 5 jongeren uit Rotterdam Zuid die starten met een geselecteerde opleiding, een stageplek en eerste baan aangeboden krijgen bij Logius. De AanDeBak-garantie wordt gedurende 4 jaar afgegeven tot 1 september2028 en de samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd.

Het is voor heel veel jongeren uit Rotterdam Zuid belangrijk dat zij weten dat er plek is voor hun talenten bij serieuze werkgevers. Dat maakt deze samenwerking zo waardevol.

 Marco Pastors, Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid