E-factureren

Ieder jaar versturen bedrijven miljoenen facturen naar de Rijksoverheid. Deze facturen worden voor een deel nog handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert de overheid bedrijven om te e-factureren.

Wat is een e-factuur?

Veel facturen worden via de post of per e-mail (bijvoorbeeld als PDF of Word-document) verzonden en ontvangen. E-factureren gaat een stap verder en maakt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd. Doordat de gegevens gestructureerd zijn, is een e-factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch te verwerken in het andere systeem. Handmatige verwerking is dus niet meer nodig.

Een e-factuur dient aan dezelfde eisen te voldoen als een 'gewone' factuur en voor een correcte verzending en ontvangst van een e-factuur gelden afspraken ten aanzien van specificaties, transport en adressering.

Voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de Rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van een Overheidsidentificatienummer (OIN). U kunt hier een overzicht downloaden met de actuele organisatieonderdelen met bijbehorend OIN die u kunt gebruiken voor e-facturatie: Organisatieonderdelen Rijksoverheid.

Voordelen

  • Gemakkelijker: de verwerking verloopt automatisch
  • Sneller: de papierstroom blijft achterwege
  • Nauwkeuriger: geen fouten door handmatige verwerking
  • Goedkoper: geen print- en portokosten
  • Minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot

Hoe kunnen leveranciers e-facturen sturen aan de Rijksoverheid?

U kunt als leverancier op verschillende manieren e-facturen sturen naar de Rijksoverheid:

  1. Via oplossingen van Logius
  2. Via Simplerinvoicing
  3. Via oplossingen van marktpartijen