Main content

Leveranciersportaal Rijksoverheid

Sinds 29 augustus 2022 kunt u ook e-facturen sturen via het Leveranciersportaal Rijksoverheid.

Wilt u uw facturen niet handmatig invoeren? En heeft u een geautomatiseerde ICT-infrastructuur, of de mogelijkheid om die op te zetten? Dan kunt u ook rechtstreeks aansluiten op Digipoort van Logius. Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

E-factureren via een directe koppeling met Digipoort is geschikt wanneer:

  • u veel e-facturen verstuurt (circa meer dan 50 per week)
  • u e-facturatie volledig wilt automatiseren
  • u rechtstreeks verbinding met Digipoort wilt
  • u een uitgebreide geautomatiseerde ICT-infrastructuur heeft, of de mogelijkheid heeft om die op te zetten

Kosten

De aansluiting op Digipoort en het gebruik ervan zijn gratis. Moet u aanpassingen doorvoeren in uw eigen systeem voor de aansluiting op Digipoort? Dan zijn die kosten voor uw eigen rekening. Ook de aanvraag van een PKIoverheid-certificaat kost geld (verplicht voor Digipoort).

Digipoort aanvragen

Heeft u al een aansluiting met Digipoort en is uw software geschikt voor e-facturatie? Dan kunt u al e-factureren via Digipoort. Heeft u nog geen aansluiting met Digipoort en wilt u e-factureren via Digipoort? Dan moet u aansluiten op Digipoort. Lees meer over Digipoort en hoe u kunt aansluiten.

Bij voorkeur via Peppol

De Rijksoverheid heeft een aansluiting op Peppol en wil op die manier facturen ontvangen. Zie Nederlandse Peppolautoriteit om uw software geschikt te maken.