Samenwerkende Catalogi

De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vergunningen, uitkeringen, subsidies, belastingen en heffingen. Individuele overheidsorganisaties bieden op hun website informatie over hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door deze informatie te publiceren conform de SC standaard ontstaat een virtuele catalogus of verwijsregister voor de hele overheid. Dit register bevat onder meer de naam van het product, de doelgroep (burgers en/of bedrijven) en een hyperlink (URL) naar de webpagina waarop de betreffende overheidsorganisatie het product beschrijft en eventueel een aanvraagmogelijkheid biedt. Met behulp van dit register kunnen burgers en bedrijven vinden waar zij voor een overheidsproduct of -dienst moeten zijn.

De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is één van de bouwstenen van die Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid. 

Waarom?

  Burgers en bedrijven doen regelmatig zaken met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het doen van de  belastingaangifte, het aanvragen van een toeslag of het verkrijgen van een vergunning. Zij verwachten dat informatie over de voor hen relevante overheidsdiensten eenvoudig te vinden is en het aanvraagproces niet ingewikkeld.  Hoewel de overheid in toenemende mate digitaal werkt, is haar dienstenaanbod versnipperd over honderden websites. Samenhang en overzicht in het dienstenaanbod ontbreken, en soms is informatie niet eenduidig. Burgers en bedrijven hebben hier last van wanneer zij zaken doen met de overheid. Samenwerkende Catalogi zorgt dat de informatie van alle overheidsorganisaties op een eenduidige en samenhangende manier kan worden aangeboden. 

   Burgers en bedrijven hebben recht op informatie over wat de overheid doet. Voor ondernemers staat dat in de Dienstenwet. Meer algemeen (voor zowel ondernemers als burgers) wordt dit verwoord in de Wet GDI die momenteel wordt ontwikkeld. Voor bestuursorganen betekent dit dat zij verplicht zijn informatie over hun producten en diensten te delen conform de standaard voor Samenwerkende Catalogi. In het programma Digitaal 2017 spreken overheidsorganisaties de ambitie uit om in 2017 al hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen. Samenwerkende Catalogi is één van de instrumenten van Digitaal 2017. Meer hierover leest u op de website van Digitale Overheid.

   Voordelen

   Naast de voordelen voor burgers en bedrijven heeft Samenwerkende Catalogi ook voordelen voor de deelnemende organisatie:

   • Uw organisatie hoeft geen productinformatie van andere organisaties meer te beheren;
   • Uw organisatie krijgt minder vragen aan de balie of bij het klantcontactcentrum, omdat burgers en bedrijven gemakkelijker informatie via het digitaal loket kunnen vinden;
   • Uw dienstenaanbod bereikt ook haar doelgroep via de loketten van andere bestuursorganen en via centrale portalen;
   • Uw organisatie kan met een aansluiting op Samenwerkende Catalogi voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenwet en de toekomstige Wet GDI.

   Kosten

   Het gebruik van Samenwerkende Catalogi en de ondersteuning vanuit Logius nadat u bent aangesloten, zijn voor u kosteloos. Houdt u wel rekening met kosten voor het inschakelen van een softwareleverancier die voor u de aansluiting realiseert, eventuele aanpassingen aan uw systemen en redactionele werkzaamheden.