Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi (SC) is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vergunningen, uitkeringen, subsidies, belastingen en heffingen. Individuele overheidsorganisaties bieden op hun website informatie aan over hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door deze informatie te publiceren op basis van de SC-standaard ontstaat een virtuele catalogus of verwijsregister voor de hele overheid. Dit register bevat onder meer de naam van het product, de doelgroep (burgers en/of bedrijven) en een hyperlink (URL) naar de webpagina waarop de betreffende overheidsorganisatie het product beschrijft en eventueel een aanvraagmogelijkheid biedt. Door middel van dit register wordt het mogelijk burgers en bedrijven op één plek te tonen waar zij voor een overheidsproduct of -dienst moeten zijn. Denk daarbij aan portalen als www.overheid.nl of www.ondernemersplein.nl.

Samenwerkende Catalogi is een van de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid.

Waarom?

Burgers en bedrijven doen regelmatig zaken met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het doen van de belastingaangifte, het aanvragen van een toeslag of het verkrijgen van een vergunning. Zij verwachten dat informatie over de voor hen relevante overheidsdiensten eenvoudig te vinden is. Hoewel de overheid in toenemende mate digitaal werkt, is haar dienstenaanbod versnipperd over honderden websites. Samenhang en overzicht in het dienstenaanbod ontbreken, en soms is informatie niet eenduidig. Burgers en bedrijven hebben hier last van wanneer zij zakendoen met de overheid. Samenwerkende Catalogi zorgt dat de informatie van alle overheidsorganisaties op een eenduidige en samenhangende manier kan worden aangeboden.

Burgers en bedrijven hebben recht op informatie over wat de overheid doet en wat de overheid van hen verwacht. Voor ondernemers is dat terug te vinden in de Dienstenwet. In dit geval betekent dat dat overheidsorganisaties verplicht zijn informatie over hun producten en diensten te delen conform de standaard voor Samenwerkende Catalogi.  Ook voor burgers en bedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie kan informatie over producten en diensten van de Nederlandse overheid via Samenwerkende Catalogi ontsloten worden, zoals in het kader van de Single Digital Gateway.

Voordelen

Naast de voordelen voor burgers en bedrijven heeft Samenwerkende Catalogi ook voordelen voor de deelnemende organisatie:

  • Uw organisatie hoeft geen productinformatie van andere organisaties meer te beheren;
  • Uw organisatie krijgt minder vragen aan de balie of bij het klantcontactcentrum, omdat burgers en bedrijven gemakkelijker informatie via het digitaal loket kunnen vinden;
  • Uw dienstenaanbod bereikt ook haar doelgroep via de loketten van andere bestuursorganen en via centrale portalen;
  • Uw organisatie kan met een aansluiting op Samenwerkende Catalogi voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenwet en de toekomstige Single Digital Gateway

Kosten

Het gebruik van Samenwerkende Catalogi en de ondersteuning vanuit Logius nadat u bent aangesloten, zijn voor u kosteloos. Houdt u wel rekening met kosten voor het inschakelen van een softwareleverancier die voor u de aansluiting realiseert, eventuele aanpassingen aan uw systemen en redactionele werkzaamheden.