Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi koppelt de productcatalogi van verschillende overheidsorganisaties. Het is de standaard voor het publiceren en uitwisselen van metadata over producten en diensten binnen de overheid, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of het aanvragen van een reisdocument. Deze data is doorzoekbaar door middel van de Zoekdienst van KOOP.

Burgers en ondernemers vinden op de websites van deelnemende overheden en op overheid.nl en antwoordvoorbedrijven.nl informatie over producten en diensten die ze nodig hebben. Dat leidt tot minder vragen aan de telefoon of balie. Medewerkers van een klantenservice hoeven niet door te verwijzen naar andere overheden of het antwoord op de vraag schuldig te blijven.

Voordelen

  • Overheden hoeven niet langer producten te beheren van andere overheden: het ontsluiten van die producten in de eigen catalogus volstaat.
  • Door koppeling van productcatalogi van diverse overheden vinden burgers en bedrijven snel en simpel de gewenste producten en diensten.
  • Door deel te nemen voldoet u aan de voorwaarde één loket in Nederland waar ondernemers uit de Europese Unie terecht kunnen voor overheidsinformatie.

Kosten

Voor het gebruik van Samenwerkende catalogi en de ondersteuning vanuit Logius nadat u bent aangesloten, zijn voor u geen kosten verbonden. Aan ondersteuning bij het aansluiten kan het zijn dat Logius kosten in rekening brengt. Informeer daarom eerst bij Logius als u wilt aansluiten. Houdt u wel rekening met kosten voor het inschakelen van een leverancier die voor u de aansluiting realiseert en voor eventuele aanpassingen aan uw systemen.

Delen via: LinkedIn