Main content

De Samenwerkende Catalogi (SC) is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid op het internet. Door productinformatie te labelen met afgesproken labels en waarden kan deze hergebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente ook producten en diensten van de provincie, het waterschap of het Rijk op de eigen website aanbieden. Ook kan een centraal portaal worden ingericht, zoals www.overheid.nl en het Digitaal Ondernemersplein [ondernemersplein.kvk.nl], waarin producten en diensten van alle gemeenten zijn verwerkt

Voor burgers en bedrijven

Biedt een website u de mogelijkheid om te zoeken via samenwerkende catalogi? Dan vindt u informatie over producten en dienstverlening van de hele overheid: van gemeente tot de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld over welke uitkeringen u kunt aanvragen of wat u allemaal moet regelen met de overheid als u bijvoorbeeld werkloos wordt of gaat scheiden.

Deze producten en diensten kunt u vinden op een aantal landelijke overheidswebsites en diverse websites van lokale en regionale overheden. Dankzij Samenwerkende Catalogi hoeft u dus niet meer op verschillende websites te zoeken. U vindt de informatie eenvoudig bij elkaar.

Voor publieke en private organisaties

  • Met samenwerkende catalogi kunt u informatie van verschillende overheidsorganisaties integreren in uw website. U kunt alles in samenhang aanbieden aan uw eindgebruikers en stuurt hen direct naar de juiste plek.
  • Als overheidsorganisatie kunt u ook uw eigen producten en diensten laten opnemen in de Samenwerkende Catalogi. Zo zijn uw productpagina’s ook vindbaar vanuit andere websites, portalen en voorzieningen.
  • Samenwerkende Catalogi is een van de bouwstenen van de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Organisaties die voorzieningen ontwikkelen waarbij dienstverlening een rol speelt kunnen deze bouwsteen gebruiken.

Voordelen

De Samenwerkende Catalogi biedt een eenduidig en samenhangend aanbod van informatie over producten en diensten van alle overheidsorganisaties. Op die manier ervaren burgers en bedrijven de overheid steeds meer als één overheid. Zij hebben recht op correcte en volledige informatie van de overheid. Voor ondernemers is dit recht geregeld in de Dienstenwet.

Wie doen mee?

Alle overheidsorganisaties delen informatie over hun producten en diensten: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheden. De informatie over producten en diensten van rijksoverheden wordt door twee centrale redacties beheerd. In totaal zijn zo'n 400 organisaties aangesloten. 

Landelijke virtuele catalogus

Overheidsorganisaties publiceren informatie over hun productie en diensten volgens de Samenwerkende Catalogi-standaard. Dit betekent dat zij een product of dienst binnen hun eigen website de juiste metadata geven en op een machine-leesbare wijze beschikbaar stellen volgens deze standaard.

Deze informatie wordt dagelijks verzameld in een landelijke virtuele catalogus. Deze catalogus, die informatie over ruim 50.000 producten en diensten bevat, is dus altijd up-to-date. Deze catalogus is vervolgens te raadplegen via een open koppelvlak (API) zodat deze functionaliteit in elke website of voorziening kan worden geïntegreerd

Unieke namen

Omdat elke overheidsorganisatie zijn eigen naamgeving gebruikt voor producten en diensten is het lastig om gericht te kunnen verwijzen naar specifieke producten en diensten. Daarom is er de Uniforme Productnamenlijst (UPL). Deze bevat een unieke naam voor elk product. Overheden moeten hun eigen producten en diensten labelen met namen uit deze lijst. Zo kunnen andere websites of portalen gericht naar deze producten verwijzen. De UPL bevat bij elk product ook extra informatie, zoals de wettelijke grondslag, thema en relevantie voor de Single Digital Gateway.

Samenwerkende Catalogi metadata

Meer over de Samenwerkende Catalogi metadata leest u op de website van OWMS.

visual-Samenwerkende-Catalogi.png

De werking van Samenwerkende Catalogi

  1. De eindgebruikers (burgers en bedrijven), doen via portalen, loketten en voorzieningen zaken met de overheid.
  2. Daarbij worden o.a. thema-structuren, taxonomieën en zoektechnologie gebruikt.
  3. Deze kunnen gebruik maken van de landelijke virtuele catalogus: de Samenwerkende Catalogi-collectie).
  4. De virtuele catalogus wordt opgebouwd door dagelijks de productcatalogi van alle aangesloten overheidsorganisaties op te halen.