Main content

Met de SCValidator controleert u of uw Samenwerkende Catalogi XML-bestand goed is opgemaakt en de metadata voldoen aan de gevraagde technische specificaties.

Controleer een XML-bestand

U kunt het XML bestand uploaden of een URL opgeven waar het bestand gepubliceerd is.

De validator controleert niet of alle producten van uw organisatie in het XML-bestand zijn opgenomen en of de informatie inhoudelijk juist is. Ook wordt geen deeplinkcontrole van de links naar productpagina’s uitgevoerd.

Resultaat van de validatie

  • Als het bestand conform de specificaties is, vindt u op de resultatenpagina een overzicht van de belangrijkste metadata en opsomming van de producten. 
  • Voldoet het bestand niet, dan krijgt u een melding bovenaan deze pagina. De resultaten vindt u onderaan deze pagina.

Start de validatie

Alleen XML formaat toegestaan
- of -
De URL moet direct leiden naar het te valideren XML-bestand. Redirects worden niet verwerkt. Verwerking moet ook verlopen over HTTPS.