Main content

Logius wil sneller inspelen op veranderingen in de samenleving. Die staat nooit stil. En wij ook niet. Daarom hebben we onze organisatie anders ingericht. Wendbaar werken én steeds kortcyclisch waarde toevoegen voor mensen en organisaties is ons uitgangspunt. Zo willen we blijven zorgen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. Het raamwerk dat ons daarbij helpt? Scaled Agile Framework (SAFe).

Wat is SAFe?

Het SAFe-raamwerk is een best practice om Agile-werken in te voeren binnen organisaties. Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren die organisaties in staat stelt om snel en effectief in te spelen op veranderingen om continu waarde te creëren. Daarbij staat samenwerken voorop.

Wie heeft wanneer invloed?

Het klassieke SAFe-model kanaliseert wensen en verwachtingen van stakeholders via de portfolio- en productmanagement. Voor een standaard ICT-organisatie werkt dit goed, maar bij Logius is dit net even anders. We leveren generieke diensten die een veelvoud aan mensen en organisaties moeten kunnen gebruiken. Daarom organiseren we het gesprek over wensen en verwachtingen van gebruikers, klanten, stakeholders, politiek en beleidsopdrachtgevers op een bredere manier, op verschillende niveaus.

De drie niveaus van SAFe

Drie niveaus (Portfolio, Programma, Team) waarop stakeholders in verschillende mate invloed kunnen uitoefen. Hiermee werkt Logius op transparante wijze vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud.

Portfolio

Op dit niveau spelen vragen als: ‘hoe willen mensen en organisaties zaken digitaal regelen met de overheid? Hoe combineren we wensen uit de samenleving met nieuwe techniek?’  Op portfolioniveau komen deze wensen samen in een portfoliovisie en strategie.

Programma

Op dit niveau vertalen we  visie en strategie naar een concrete aanpak. Eén keer per kwartaal komen teams en stakeholders twee dagen samen om prioriteiten in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de komende periode te bepalen én in te plannen.

Team

Op teamniveau wordt er gewerkt in korte periodes (sprints) aan resultaten die meteen waarde toevoegen. Stakeholders worden uitgenodigd bij tweewekelijkse demo’s. Door steeds tussentijds op te leveren, kunnen organisaties snel feedback geven waardoor de nieuwe functionaliteiten sneller in gebruik genomen worden.

SAFe ABC

Periode van circa 3 maanden.

Een periodieke bijeenkomst van ART's en stakeholders om nieuwe functionaliteiten/deelproducten te prioriteren en plannen. Lees meer.

Een ‘trein’ bestaat uit meerdere teams die producten en diensten opleveren. De trein groepeert teams rondom een bepaald thema of business. Iedere ART is een virtuele organisatie (50-150 medewerkers) die samen plant en uitvoert. Logius kent vier treinen:

  • Authenticatie & Machtigen
  • Gegevens & Berichten
  • Gegevensuitwisseling
  • Platform & Connectiviteit

Een Epic is een beschrijving van een initiatief om een strategische doelstelling te realiseren. Een Feature is een grote brok functionaliteit die binnen een kwartaal wordt gerealiseerd. Een Feature valt uiteen in User Story's, waarin beschreven wordt wat er aan functionaliteit in één sprint wordt gerealiseerd.

Belemmeringen of problemen die opgelost moeten worden.

Ontwikkelt de productvisie, beheert de programma backlog en bewaakt de prioritering.

Vertaalt de architectuurvisie op programmaniveau door naar de ART’s.

De procesbegeleider van een Agile Release Train die zorgt dat de trein zijn werk kan doen.

Zorgen samen voor waarde-maximalisatie van de ART.

Een routekaartoverleg is een overleg met stakeholders en vindt voor ieder PI-planningsevent plaats. Tijdens het routekaartoverleg prioriteren stakeholders en Logius samen de backlog voor de komende 3 maanden. De geprioriteerde backlog wordt tijdens het eerstvolgende PI-planningsevent behandeld. Stakeholders die namens hun organisatie mandaat hebben om functionaliteiten/deelproducten te prioriteren, worden uitgenodigd voor het routekaartoverleg. Lees meer