Main content

Tijdens de tweedaagse Program Increment (PI) Planning, maken wij samen met stakeholders en leveranciers een kwartaalplanning voor het werk van Logius. De PI Planning is onderdeel van het SAFe-raamwerk, die onze Agile teams helpt het werk beter op elkaar af te stemmen en met een gezamenlijke visie samen te werken. Doordat we binnen Logius één vast werkritme hanteren, waarborgen we een goede afstemming. Dit levert een beter resultaat op voor de hele organisatie en de digitale overheid.

Ieder kwartaal een gezamenlijke planning

Voorafgaand aan de PI Planning bepaalt Logius samen met stakeholders in routekaartoverleggen (zie SAFe ABC) de gestelde prioriteiten voor de ontwikkeling van de Logiusproducten en -diensten. Ieder kwartaal komen stakeholders, leveranciers en medewerkers van alle Logiusproducten en -diensten tijdens de PI Planning samen op één locatie. Gedurende twee dagen werken zij aan een gedragen, transparante en gezamenlijke planning voor het komende kwartaal, conform de gestelde prioriteiten. De onderlinge afhankelijkheden tussen teams stemmen zij tijdens de PI Planning direct af. Hierdoor vindt er veel minder verstoring en ad-hoc coördinatie plaats tijdens de tweeweekse sprints, waarin de teams werken aan de gestelde doelen.

De tweedaagse PI Planning verloopt volgens vaste onderdelen. De eerste dag start met de business context. Hierin zetten zowel de directeur van Logius als een stakeholder van Logius de omgeving en de vraagstukken waaraan we werken centraal. Daarna wordt per Agile Release Train (ART) verder gewerkt.

Globaal verloop van de tweedaagse

Deze globale planning vormt de basis voor de agenda, die elke Agile Release Train per PI Planning maakt. Deze delen wij via de uitnodiging en deze website.

Tijdens de Team Break-outs zijn er regelmatig Synchronisatie-momenten voor de Product Owners om met elkaar en de Release Train Engineer af te stemmen. 

Dag 1 PI Planning
Activiteit Door wie?
Business context (plenair) Directeur Logius en stakeholder
Productvisie (per ART) Productmanager
Architectuurvisie (per ART) System architect
Planningscontext (per ART) Release Train Engineer
Lunch  
Team Break-outs Agile teams
Presentatie Conceptplannen (per ART) Product Owners
Management Review (plenair) Directie Logius en opdrachtgevers Logius

 

Dag 2 PI Planning
Activiteit Door wie?
Terugkoppeling Management Review (per ART) Productmanager
Team Break-outs Agile teams
Presentatie Definitieve Plannen (per ART) Product Owners
Lunch  
Risicoroaming (plenair) Agile Release Trains
Confidence Vote (plenair) Agile Release Trains
Eventueel herplannen Agile teams
Planning retrospective en vervolgstappen (per ART) Release Train Engineer

Voor een snelle en goede afstemming is het belangrijk dat alle stakeholders, leveranciers en medewerkers aanwezig zijn tijdens de PI Planning. Toch is niet elk onderdeel van de PI Planning voor iedereen even relevant. Daarom zorgt Logius tijdens de PI Planning voor werk- en overlegruimtes op de locatie.

  • Zicht op de tijdens het routekaartoverleg of stuurgroep gestelde prioriteiten en de haalbaarheid van het implementeren daarvan;
  • Mogelijkheid om te beoordelen of eigen prioriteiten voldoende aan bod komen;
  • Zicht op vragen, risico’s en obstakels die er zijn en hoe hiermee omgegaan wordt;
  • Inzicht in de zaken waarmee de release trains aan de slag gaan in het derde kwartaal, en daarmee impliciet ook in de zaken waaraan de release trains in deze periode niet werken;
  • Contact met andere partners.


Door de aanwezigheid van diverse disciplines, van beleidsmakers tot architecten en andere klanten van Logius, kun je over elke stap in het ontwikkelproces informatie inwinnen.

  • Toelichting te geven waarom en wanneer zaken van belang zijn;
  • Feedback te geven op de planning en de scope ervan.

Het laatste punt is vooral van toepassing voor de belanghebbenden die zitting hebben in de prioriteitsbepalende overleggen (Routekaartoverleggen). Aanwezigheid van één vertegenwoordiger per organisatie is zeer gewenst gedurende de Management Review, bij voorkeur de vertegenwoordiger die ook aan de Routekaartoverleggen deelneemt. Tijdens de Management Review geeft u feedback op de planning, zoeken we naar oplossingen voor risico’s die de teams zien en geven we instructies voor herplanning.

Impressie van een PI Planning


Nou, we zijn vandaag op de PI planning van Logius.
Dat staat voor Program Increment Planning.
Dit event doen we elk kwartaal, we brengen de hele organisatie bij elkaar om vooruit te kijken naar de komende drie maanden.

En we koppelen eigenlijk onze strategie, onze ambities wat we de komende drie maanden moeten opleveren, voor elkaar moeten krijgen aan de vraag: hoe gaan we dat doen?

De PI Planning die wij doen bij Logius bestaat meestal uit twee dagen.
En de eerste dag wordt geopend door onze algemeen directeur en die gaat de politiek bestuurlijke context schetsen van waar we de komende weken in gaan werken.
En dan vervolgens gaan alle treinen, zo heet dat bij Logius, splitsen op en die gaan per trein bespreken wat ze gaan doen de komende maanden.

Alle treinen hebben afhankelijkheden met elkaar en doordat iedereen er is, kan je dus heel makkelijk als team naar een ander team lopen en daarmee schakelen en dingen afstemmen.

En uiteindelijk hebben we een plan, waarvan hopelijk iedereen zegt hier geloven we in, dit gaan we gewoon doen.

Het event is ook heel erg leuk. Juist dat je elkaar ziet en dat je ook heel even tussendoor dat sociale praatje met elkaar kan maken is ook heel fijn.

Maar ook komt het niet heel vaak voor dat je met de collega's uit Logius zelf bij elkaar komt maar ook met onze leveranciers en de afnemers.
Dus de mensen voor wie het uiteindelijk doet en de mensen met wie je het doet.
En daar ben je nu allemaal bij elkaar op één plek.
Dus daarmee kan je supermooi iedereens wensen meenemen.

Alleen daarom al is het meer dan de moeite waard en denk ik waardevol om dit soort dagen te doen.