Beheer

Bent u eenmaal aangesloten op Digimelding, dan kunt u ondersteuning van Logius verwachten bij het gebruik van Digimelding.

Wat doet Logius?

Logius

  • helpt u bij vragen, klachten en wijzigingsverzoeken via het servicecentrum.
  • informeert u over onderhoud en ontwikkelingen (via e-mail en/of Logius-app; meldt uzelf aan) Gepland onderhoud vindt u ook in de onderhoudskalender.
  • brengt u direct op de hoogte van storingen via storingsberichten (via e-mail en/of Logius-app; meldt uzelf aan).
  • beheert Digimelding webservice en Digimelding portaal en zorgt daarmee voor de beschikbaarheid, juiste werking, continu├»teit en beveiliging. Dit is vastgelegd in de Service Niveau Overeenkomst (SNO).
  • beheert de terugmeldvoorzieningen voor de basisregistraties BAG en HR.
  • bewaakt de architectuur van Digimelding en ontwikkelt deze verder.

Wat doet de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)?

De RvIG beheert en onderhoudt de terugmeldvoorziening voor de BRP. U kunt bij storingen aan deze terugmeldvoorziening contact opnemen met de RvIG.

Wat doet u zelf?

U draagt zelf de zorg voor

  • de beschikbaarheid van Digimelding in uw ICT-systemen en de beveiliging van uw ICT-infrastructuur.
  • ondersteuning voor uw eigen medewerkers die Digimelding gebruiken.
  • nakomen van de afspraken die u met de basisregistraties heeft gemaakt.