• Huidige Waar kunnen we u mee helpen?
  • Contactgegevens
  • Voltooid

U kunt dit formulier gebruiken als u hulp nodig heeft bij aansluiten, of het gebruiken van een van onze diensten. Maar ook als u iets wilt vragen of melden. (v.1.92)

U wilt
Responsmeldingen
Indien Digikoppeling
indien_mijnoverheid
Om welk deel van MijnOverheid gaat het?
Indien Centraal Aansluitpunt
Werkt u in de productie- of testomgeving?
Om welke basisregistratie of voorziening gaat het?
Welk deel van Basisregistratie Adressen en Gebouwen?
Welk deel van Basisregistratie Kadaster?
Welk deel van Basisregistratie Ondergrond?
Welk deel van MijnOverheid Berichtenbox?
Welk deel van KVK Handelsregister?
Welk deel van Omgevingsloket (productie)?
Welk deel van Omgevingsloket (preproductie)?
Welk deel van KRV?
Welk deel van Digitaal Stelsel omgevingswet - DSO (productie)?
Welk deel van Digitaal Stelsel omgevingswet - DSO (preproductie)?
Heeft u recent iets gewijzigd aan de omgeving?
Indien Digipoort
digipoort aanvullende vragen
Werkt u in de productie- of testomgeving?
Selecteer een berichtenstroom
Ja
Certificaten of Cypher
Krijgt u een foutmelding? Geef hier aan welke foutmelding. 
Koppelvlak
Voeg hier indien mogelijk het publieke deel van uw certificaat als zip-file toe.
Slechts één bestand.
500 MB limiet.
Toegestane types: zip.
Voeg hier eventuele netwerk logging toe.
Op welk endpoint van Digipoort probeert u af te leveren?
Wat is uw IP adres?
Voeg hier indien mogelijk uw SOAP bericht als zip-file toe.
Slechts één bestand.
500 MB limiet.
Toegestane types: zip.
Storing of Probleem
Indien Hulp nodig
U wilt (voor het eerst) aansluiten op een dienst. Kunt u aangeven waar u hulp bij nodig heeft?
U gebruikt de dienst al. Maar die werkt niet zoals u gewend ben, of het lukt niet meer om hem te gebruiken. Kunt u aangeven waar u hulp bij nodig heeft?
Gegevens wijzigen
Welke contactgegevens wilt u wijzigen
Meerdere keuzes mogelijk
Nieuwe contactpersoon
Deze contactpersoon is
Nieuw factuuradres
Nieuw factuuradres
Nieuw postadres
postadres
Contactgegevens of adres toevoegen
Extra adresgegevens
Informatie over diensten
Indien Algemeen contact
Kunt u dit specificeren? U wilt ...
Dit betreft ...
Upload bestanden
Voeg hier eventueel bestanden toe. Bijvoorbeeld een schermafbeelding.
Maximaal 3 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, pdf.