Main content

Bekijk de toegankelijkheidsverklaringen van onze websites en apps, in alfabetische volgorde. De verklaringen voor onze apps vindt u onderaan de pagina. Daarnaast hebben we ook een toegankelijkheidsverklaring voor onze mailingen. Via de link in de rechter kolom gaat u naar de volledige verklaring in het Register van toegankelijkheids­verklaringen.

Website Status Toegankelijkheidsverklaring
aansluiten.procesinfrastructuur.nl B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van aansluiten.procesinfrastructuur.nl
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten B - voldoet gedeeltelijk Verklaring van afsprakenstelsel.etoegang.nl
DigiD Machtigen A – Voldoet volledig Verklaring van DigiD Machtigen
DigiD.nl A – Voldoet volledig Verklaring van DigiD
Digiinkoop C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Digiinkoop
Digikoppeling B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Digikoppeling Portaal
DigiLevering B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Digilevering portaal
Digimelding B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Digimelding
DigiToegankelijk B - voldoet gedeeltelijk Verklaring van DigiToegankelijk
eHerkenning B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van eHerkenning
Forum Standaardisatie B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie - digitale magazines B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Magazine Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie - linked data B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Linked open data van het Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie - Digitaal toegankelijk Pleio A - Voldoet volledig Verklaring van Forum Standaardisatie Digitaal toegankelijk Pleio
Forum Standaardisatie - BOM Pleio B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Forum Standaardisatie BOM Pleio
Logius.nl B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Logius.nl
Mijn DigiD B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Mijn DigiD
MijnOverheid A – Voldoet volledig Verklaring van MijnOverheid
NPa Peppol Senders directory B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van NPa Peppol Senders directory
NPa Peppol Test Tool B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van NPa Peppol Test Tool
PKIoverheid A – Voldoet volledig Verklaring van PKIoverheid
Platform Stelsel van Basisregistraties C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Platform Stelsel van Basisregistraties
Referentiegrootboekschema B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Referentiegrootboekschema (RGS)
Standard Business Reporting (SBR) B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Standard Business Reporting
Stelselcatalogus A – Voldoet volledig Verklaring van Stelselcatalogus
Toegankelijkheidsverklaring A – Voldoet volledig Verklaring van toegankelijkheidsverklaring
App Status Toegankelijkheidsverklaring  
Berichtenbox app - Android B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van de Berichtenbox app - Android  
Berichtenbox app - iOS A – Voldoet volledig Verklaring van de Berichtenbox app - iOS  
CheckID voor DigiD B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van CheckID voor DigiD  
DigiD app A - Voldoet volledig Verklaring van de DigiD app  
Logius-app - iOS B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Logius-app - iOS  
Logius-app - Android B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Logius-app - Android  
MijnGegevens app - iOS B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van MijnGegevens app - iOS  
MijnGegevens app - Android B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van MijnGegevens app - Android  
Wat Status Toegankelijkheidsverklaring
Mailingen van Logius B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Logius mail