Main content

Bekijk de toegankelijkheidsverklaringen van onze websites en apps, in alfabetische volgorde. De verklaringen voor onze apps vindt u onderaan de pagina. Via de link in de rechter kolom gaat u naar de volledige verklaring in het Register van toegankelijkheids­verklaringen.

Website Status Toegankelijkheidsverklaring
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten D- Voldoet niet Verklaring van afsprakenstelsel.etoegang.nl
DigiD Machtigen B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van DigiD Machtigen
DigiD.nl B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van DigiD
Digiinkoop C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Digiinkoop
Digikoppeling C - Eerste maatregelen genomen Verklaring van Digikoppeling Portaal
DigiLevering B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Digilevering portaal
Digimelding B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Digimelding
DigiToegankelijk A - Voldoet volledig Verklaring van DigiToegankelijk
eHerkenning B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van eHerkenning
Forum Standaardisatie B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie - digitale magazines C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Magazine Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie - linked data C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Linked open data van het Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie - beslisboom C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Beslisboom Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie - Digitaal toegankelijk Pleio B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Forum Standaardisatie Digitaal toegankelijk Pleio
Forum Standaardisatie - BOM Pleio C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Forum Standaardisatie BOM Pleio
Forum Standaardisatie - GAB Pleio C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Forum Standaardisatie GAB Pleio
Idensys C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Idensys
Logius.nl B – Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Logius.nl
Magazines.logius.nl B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van magazines.logius.nl
Mijn DigiD B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Mijn DigiD
MijnOverheid B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van MijnOverheid
PKIoverheid C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van PKIoverheid Certificaten
Platform Stelsel van Basisregistraties C- Eerste maatregelen genomen Verklaring van Platform Stelsel van Basisregistraties
Referentiegrootboekschema B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Referentiegrootboekschema (RGS)
Scvalidator B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van scvalidator.logius.nl
Standard Business Reporting (SBR) B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van Standard Business Reporting
Stelselcatalogus A – Voldoet volledig Verklaring van Stelselcatalogus
Toegankelijkheidsverklaring A – Voldoet volledig Verklaring van toegankelijkheidsverklaring
App Status Toegankelijkheidsverklaring
Berichtenbox app - Android B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van de Berichtenbox app - Android
Berichtenbox app - iOS A – Voldoet volledig Verklaring van de Berichtenbox app - iOS  
CheckID voor DigiD B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van CheckID voor DigiD
DigiD app B - Voldoet gedeeltelijk Verklaring van de DigiD app
Logius app C – Eerste maatregelen genomen Verklaring van Logius-App