MijnOverheid

Aansluitstappen MijnOverheid

Organisaties die een publieke taak vervullen en burgerservicenummers mogen gebruiken, hebben de mogelijkheid om aan te sluiten op MijnOverheid Berichtenbox, Lopende Zaken en WOZ-inzage. ICT-leveranciers kunnen aansluiten op MijnOverheid Berichtenbox als intermediair, waarbij berichten worden verstuurd namens één of meerdere overheidsorganisaties. 

Het aansluitproces op MijnOverheid bestaat uit 4 stappen, die voor het grootste deel worden uitgevoerd door uw eigen organisatie of ICT-leverancier

Stap 1: Voorbereiden

Tijdens de voorbereiding stelt uw organisatie onder meer een business case, invoeringsplan en communicatieplan op die zijn gebaseerd op de impactanalyse. Tevens worden de voorbereidende activiteiten voor de technische inrichting uitgevoerd, zoals de selectie van een ICT-leverancier en de aansluiting op Digikoppeling.

Voor aansluiting op de Berichtenbox kunt u kiezen voor een eigen technische aansluiting of voor aansluiten via een intermediair.

Stuur de Intentieverklaring naar Logius. Voor WOZ moet bij de Waarderingskamer een instemmingsverklaring ingeleverd worden.

Stap 2: Aansluiten op preproductieomgeving

 • Stuur het aanvraagformulier en de verwerkersovereenkomst ondertekend naar Logius. 
 • Overheidsorganisaties die nog niet in het bezit zijn van een OIN moeten zich aanmelden bij Digikoppeling.
 • Ga na of uw organisatie een PKIoverheid-certificaat heeft dat u kunt gebruiken; zo niet, vraag er een aan.
 • U ontvangt na uw aanvraag de toegangsgegevens voor de preproductieomgeving.
 • Regel het netwerkpad in.
 • Zorg ervoor dat berichtenstromen uit uw organisatie aangesloten kunnen worden op MijnOverheid.
 • Voer een acceptatietest voor de interne berichtstroom.
 • Alleen voor Berichtenbox: maak de koppeling met Berichtenbox Leveranciersportaal.
 • Maak de aansluiting met de betreffende koppelvlakken van MijnOverheid; creëer de CPA en stuur deze naar Logius.
 • Controleer de aansluiting met de koppelvlakken.

Stap 3: Aansluiting op preproductie testen

 • Vraag bij Logius test-DigiD-accounts aan als uw organisatie die nog niet heeft.
 • Maak uw systeem klaar voor een ketentest. Gebruik hiervoor de checklist testen Berichtenbox, Lopende zaken en WOZ-inzage.
 • Voer de ketentest uit.
 • Stuur het testrapport naar Logius.
 • Bij een positieve beoordeling kan de aansluiting op de productieomgeving gerealiseerd worden.

Stap 4: Aansluiten op productieomgeving

 • Regel het netwerkpad in.
 • Sluit aan op de koppelvlakken van MijnOverheid.
 • Doe een limited productierun (LPR).
 • Meld succesvolle aflevering bij Logius. Logius geeft daarna de productieomgeving vrij.
 • Werk uw beheerdocumentatie bij.
 • Instrueer uw helpdesk.
 • Overleg met Logius wanneer u een communicatiecampagne wilt organiseren.

In de technische aansluithandleiding Berichtenbox (onderdeel van het aansluitpakket) vindt u een uitgebreide beschrijving van bovengenoemde stappen.