Digikoppeling

Logius biedt de volgende ondersteuning bij het gebruik van Digikoppeling:

  • Hulp bij het aanvragen van een OIN
  • Aansluitondersteuning
  • Architectuur advies bij complexe vraagstukken
  • Beantwoorden vragen van de Digikoppeling Community (via Pleio)
  • Doorvoeren van wijzigingen in de Digikoppeling Standaarden

Bij het implementeren van Digikoppeling doorloopt u een drietal fasen. In achterliggende pagina's nemen we u stapsgewijs mee door de verschillende stappen die u dient te doorlopen per fase en geven daarbij duidelijk aan welke documentatie u daarbij kunt gebruiken. In de documentatie is een onderscheid in doelgroepen gemaakt. We hopen daarmee u sneller op weg te helpen in het vinden van de voor u belangrijke informatie.

Fase 1: Voorbereiden

In deze fase neemt u de beslissing om Digikoppeling te gebruiken en bereidt u zich voor op de implementatie van Digikoppeling binnen uw organisatie.

Naar fase 1: Voorbereiden

Fase 2: Inrichten

In deze fase gaat u over tot aanschaf en eenmalig inrichten van hardware, software en inbedding in uw ICT infrastructuur en organisatie. Eindproduct van deze fase is een Digikoppeling implementatie, waarmee u vervolgens kunt aansluiten op meerdere e-overheidsbouwstenen.

Naar fase 2: Inrichten

Fase 3: Toepassen

In deze fase gaat u met uw Digikoppeling aansluiten op (meerdere) e-overheidsbouwstenen. Eindproduct van deze fase is een werkende aansluiting met uw Digikoppeling op (meerdere) e-overheidsbouwstenen.

Naar fase 3: Toepassen

Ondersteunende voorzieningen

Digikoppeling bestaat uit een set diensten, afspraken en ondersteunende voorzieningen. De Digikoppeling voorzieningen zijn bedoeld om te ondersteunen gedurende de ontwikkel- en testperiode en vormen geen onderdeel van het gebruik van Digikoppeling in productie.

Als u Digikoppeling gaat implementeren, kunt u hierbij de volgende ondersteunende voorzieningen gebruiken:

De Centrale OIN Raadpleegvoorziening

Logius beheert de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR). Deze voorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie-identificatienummers (OIN). Elke overheidsorganisatie die digitaal zaken doet kan een uniek Organisatie-identificatienummer aanvragen voor digitale communicatie met andere overheden. Dit nummer wordt door Logius uitgegeven en toegevoegd aan de COR.

Het Digikoppeling CPA Register

Deze voorziening ondersteunt bij het creëren van een Collaboration Protocol Agreement (CPA). Afnemers die een Digikoppeling implementatie van de zogenaamde ebMS2 standaard realiseren, moeten hiervoor een CPA aanmaken. Een CPA is een contract tussen partijen om de gebruikte functionele en technische eigenschappen voor de gegevensuitwisseling vast te leggen en te automatiseren. Dit biedt de zekerheid dat beide partijen dezelfde instellingen gebruiken.

De Digikoppeling Compliancevoorzieningen

Met deze voorziening kunnen overheidsorganisaties verifiëren of Digikoppeling op de juiste manier is geïmplementeerd. Er is een Compliancevoorziening WUS en een Compliancevoorziening ebMS2.