DigiD

Stappenplan aansluiten op DigiD

Om aan te kunnen sluiten op DigiD, moet uw organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een publiekrechtelijke organisatie of een privaatrechtelijke organisatie die op basis van een wettelijke grondslag belast is met de uitvoering van een publieke taak.
 • De organisatie gebruikt DigiD ten behoeve van de uitvoering van de publieke taak.
 • De organisatie is wettelijk bevoegd tot het gebruik van het burgerservicenummer of het A-nummer voor de uitoefening van de publieke en/of wettelijke taak.

Wanneer uw organisatie op grond van wet- en regelgeving kan aantonen aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen, kan uw organisatie aansluiten op DigiD. Hieronder vindt u in hoofdlijnen de stappen die u daarvoor moet doorlopen.

Stap 1: Voorbereiden

 • Lees de Handleiding aansluiten DigiD. Hier vindt u het stappenplan in detail.
 • Stel een invoeringsplan op.
 • Bepaal of u gebruik wilt maken van eenmalig inloggen.
 • Bepaal het juiste betrouwbaarheidsniveau voor uw webdienst.
 • Kies voor het SAML of CGI koppelvlak.
 • Vraag de PKIoverheid-certificaten aan.

Stap 2: Aansluiten op DigiD preproductie

 • Stuur het Aanvraagformulier in.
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u aansluitgegevens voor toegang tot de preproductieomgeving van DigiD.
 • Ontwikkel de koppeling van uw webdienst met DigiD op de preproductieomgeving van DigiD.

Stap 3: Testen aansluiting preproductieomgeving

 • Test zelf uw webdienst op de preproductieomgeving van DigiD aan de hand van de DigiD Checklist Testen.
 • Voer eventuele wijzigingen door.
 • Logius keurt uw aansluiting goed.

Stap 4: Aansluiten op de DigiD productieomgeving

 • Stuur het Aanvraagformulier in.
 • Ontwikkel de koppeling van uw webdienst met DigiD op de productieomgeving van DigiD.

Stap 5: Testen aansluiting op de productieomgeving

 • Test zelf weer uw webdienst op de productieomgeving van DigiD.
 • Logius keurt uw aansluiting goed

Stap 6: Inbeheername van de dienst en de aansluiting

 • Draag de aansluiting (en indien van toepassing: de achterliggende dienst) over naar de beheerorganisatie.
 • Binnen 2 maanden moet de dienst voldoen aan het ICT-beveiligingsassessment.