Main content

Het Platform Stelsel van Basisregistraties (PSB) is een relatief nieuw platform. Het platform wil dienen als het startpunt voor iedereen die wil werken met de (basis)registraties. De ambitie van het Platform stelsel van Basisregistraties is het verzamelen van alles op één plek, zodat zoeken en werken met de gegevens uit het stelsel zo eenvoudig mogelijk wordt.  We bieden koppelingen aan en leggen uit welke gegevens - en waarom – deze worden bijgehouden in welke registraties. Ook leggen we de betekenis van deze gegevens uit en hoe deze zich verhouden tot elkaar. Verder bieden we verhalen aan en delen we inzichten.

Het Platform Stelsel van Basisregistraties is kosteloos te gebruiken. Het bevat beschrijvingen van de informatie die beschikbaar is in de aangesloten registraties. Deze (meta)data is onder verantwoordelijkheid van de registratiehouder aan PSB aangeleverd. In het federatief stelsel hebben de beheerders afspraken gemaakt over de aanlevering, de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en de actualiteit van de gegevens.

Voor wie is het platform bedoeld?

Het Platform Stelsel Basisregistraties is het startpunt en interessant voor iedereen die gebruik maakt of gebruik zou willen maken van overheidsgegevens uit de basisregistraties. Het doel is verbinden, inspireren en als bron dienen. Door te verbinden hopen we samen met de gebruikers een bijdrage leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Hiermee helpt het platform u verder.

  • Abonneren op registraties: producten die u op de hoogte houden van wijzigingen in de gegevens van bijvoorbeeld burgers en bedrijven.
  • Basisregistraties: bij PSB vindt u een up to date aanbod van de 10 basisregistraties en ontdekt u de bijbehorende producten.
  • Data ophalen: het platform biedt een grote diversiteit aan digitale dienstverlening en een scala aan mogelijkheden om data op te halen zoals API’s en datasets.
  • Koppelen met de overheid: veel gegevens van de publieke overheid die publieke organisaties nodig kunnen hebben voor de uitvoering van hun taken, zijn te vinden in het stelsel van basisregistraties.
  • Metadata ophalen: metadata helpen om de juiste koppeling met de juiste basisregistraties en gegevens te leggen, doordat ze inzicht geven in die gegevens en de eigenschappen ervan.
  • Terugmelden op registraties: relevante diensten om terug te melden en bijbehorende processen en verhalen.
  • Verhalen en inspiratie: wij bieden niet alleen de data, maar ook de verhalen achter die data. Wij willen inspireren, zodat de toegevoegde waarde van het stelsel zo veel mogelijk benut kan worden.

Deel een ervaring, verhaal of oplossing

Wilt u samenwerken aan het platform, producten aansluiten of wilt u een verhaal delen? Wij zijn altijd op zoek naar verhalen en aansluitingen en natuurlijk uw mening. Mailen kan naar mahanaim.singadji@logius.nl.