Release 5.10

Release 5.10 staat gepland op maandag 11 februari 2019. De volgende update wordt doorgevoerd:

Nadat een gebruiker zijn DigiD account heeft geactiveerd, wordt hij gewezen op de mogelijkheid om in te loggen met de DigiD app.  

 

De release van de DigiD app vindt op maandag 25 februari 2019 plaats. De volgende updates worden doorgevoerd:

Om in te kunnen loggen op niveau substantieel moet een gebruiker een controle uitvoeren van zijn identiteitsbewijs. Hiervoor is het niet meer nodig dat de gebruiker eerst naar Mijn DigiD gaat, maar kan hij direct zijn inlogniveau verhogen naar substantieel in de DigiD app. Dit betekent dat de klantreis niet verstoord wordt wanneer de gebruiker voor het eerst in aanraking komt met een dienstverlener die niveau substantieel vereist. Voorwaarde is wel dat de gebruiker een geactiveerde DigiD app heeft en een Android smartphone. Burgers zonder geschikte smartphone worden erop gewezen de controle op een andere manier uit te voeren.

Een gebruiker die de DigiD app activeert en hiervoor een brief nodig heeft, kan nu ook kiezen voor het afronden van de activatie via de controle van het identiteitsbewijs. De gebruiker heeft dan tevens zijn account verhoogd naar inlogniveau substantieel. Voorwaarde is wel dat de gebruiker een Android smartphone heeft.

Als een gebruiker zijn inlogniveau wil verhogen naar substantieel, hoeft hij vooraf niet meer aan te geven welk type identiteitsbewijs hij hiervoor wil gebruiken. Wanneer iemand zijn identiteitsbewijs tegen de NFC lezer aanhoudt, herkent de DigiD app direct of het gaat om een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.

Wanneer een gebruiker de DigiD app wil activeren via een brief, moet hij enkele dagen wachten op deze brief om de activatie af te ronden. Na het aanvragen van de brief wordt de gebruiker in de app gevraagd of hij na vier dagen een notificatie wil ontvangen van de DigiD app om de activatie af te ronden. Hiermee wordt voorkomen dat de gebruiker het afronden van de activatie vergeet.