Main content

Online zakendoen met de overheid wordt steeds alledaagser en onze producten en diensten worden daarom door steeds meer mensen en bedrijven gebruikt. De medewerkers van Logius hebben zich weer elke dag ingezet om dit mogelijk te maken. Zo kan iedereen altijd en veilig online zaken kan doen met de overheid.

Bestrijding van internetcriminaliteit

Om te voorkomen dat mensen de dupe worden van cybercrime zoals phishing zijn er in 2022 meer dan 1800 websites en apps offline gehaald of nooit online zichtbaar geweest. Hierdoor is de kans dat criminelen er met gevoelige gegevens vandoor gaan een stuk kleiner geworden. Met onze ketenpartners hebben we aan 60 onderzoeken meegewerkt die mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten in kaart brachten. Er zijn afgelopen jaar 1034 vorderingen geweest, waar Logius informatie aangeleverd heeft aan opsporingsinstanties.

Als anderen je DigiD-gegevens hebben, kun je de dupe worden van identiteitsfraude. In nauwe samenwerking met andere overheidsorganisaties helpt Logius als het misgaat. We nemen contact met je op en verwijderen dan het DigiD-account, zodat je een nieuw account kunt aanvragen. Zo weet je zeker dat niemand ongevraagd bij je gegevens komt. In 2022 heeft Logius 2974 DigiD-accounts ingetrokken vanwege mogelijk misbruik. Wie hulp wil om zaken digitaal te regelen, kan veilig toestemming geven via DigiD Machtigen.

Logius werkt met standaarden om veiligheid te garanderen. Standaarden helpen om bijvoorbeeld e-mailspoofing actief te bestrijden en om phishing tegen te gaan. Logius zet zich voortdurend in om te voldoen aan de informatieveiligheid standaarden die het Forum Standaardisatie voorschrijft.

Incidenten en online aanvallen afslaan

Logius beschikt over een professionele crisis- en calamiteitenorganisatie die afgelopen jaar in totaal 180 incidenten heeft afgehandeld.

Samen met onze partners vormen wij een nationale anti-DDoS coalitie. In deze unieke samenwerking voeren wij oefeningen uit om onszelf beter te beschermen tegen dergelijke aanvallen. Mede dankzij de kennis die wij samen hebben opgedaan met de coalitie, hebben we het merendeel van de aanvallen weten af te slaan.

Het gevaar is niet alleen digitaal

Gedurende het hele jaar hebben we diverse oefeningen uitgevoerd om de digitale weerbaarheid van onze collega’s op de proef te stellen en te vergroten. Getrainde professionals probeerden bijvoorbeeld via de telefoon achter gegevens te komen of met slimme babbeltrucs het kantoorpand te betreden. Het slagingspercentage van deze activiteiten stemde tevreden.

Onze verhalen

Veiligheidsaudit SBR-wonen bevestigt vertrouwen

Om er zeker van te zijn dat de gegevensuitwisseling veilig verloopt, heeft SBR-wonen een veiligheidsonderzoek uitgevoerd naar de dienst die Logius levert. 

Veiliger inloggen bij de Belastingdienst

Sinds oktober 2022 kunnen mensen bij de Belastingdienst alleen inloggen met de DigiD app of sms-controle. Dat is een stuk veiliger en verkleint de kans dat kwaadwillenden ongevraagd toegang krijgen.

‘Je kunt het alleen samen doen’

Logius helpt afnemers bij de vervanging van DigiD certificaten en de vele andere certificaten die regelmatig gewisseld worden.

Het jaaroverzicht

We kijken met trots terug op alles wat we het afgelopen gerealiseerd hebben. Hier vindt u een kleine greep uit de hoogtepunten van het afgelopen jaar.