Main content

Bij steeds meer organisaties is het nodig. Inloggen met DigiD in twee stappen. Dat is een stuk veiliger en verkleint de kans dat kwaadwillenden toegang krijgen tot een account of persoonlijke gegevens. Sinds oktober 2022 kunnen mensen ook bij de Belastingdienst alleen inloggen met de DigiD app of sms-controle. Voor sommige mensen is dat geen enkel probleem, maar voor anderen zijn dit soort veranderingen soms lastig bij te benen. De Belastingdienst en Logius hebben samen gekeken hoe ze die laatste groep zo goed mogelijk konden helpen.

‘Vooralsnog verloopt de overgang naar een veiligere manier van inloggen soepel’, geeft Robbi Dijkhuis, adviseur bij de Belastingdienst en nauw betrokken bij het project rondom veiliger inloggen, aan. ‘Er zijn nog weinig vragen of klachten gekomen. Het kan zijn dat er tijdens de periode van de belastingaangifte meer vragen komen, maar daar is de klantenservice van Logius en de Helpdesk van de Belastingdienst goed op voorbereid.’

Mensen bereiken

Aan het begin van oktober 2022 waren er nog zo’n 140.000 burgers en kleine ondernemers die alleen over een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord beschikten om in te loggen bij de Belastingdienst. ‘We hebben samen met Logius gekeken hoe we die mensen het beste konden bereiken. We zijn onder andere uitgekomen op een video en een duidelijke infographic die we hebben gedeeld via het Kennisnetwerk.’ zegt Robbi Dijkhuis. ‘Dat is een forum waar de Belastingdienst hulpverleners ondersteunt. Deze brochure speelt in op 2 doelgroepen die lastig meekomen; mensen die de taal niet machtig zijn en mensen die minder digitaal vaardig zijn’.

Vroeg begonnen met communiceren

‘De Belastingdienst is aan het einde van 2021 begonnen met het communiceren van de verandering’, geeft Robbi aan. ‘Dat gebeurt via verschillende kanalen. Bijvoorbeeld via het DigiD inlogscherm en op belastingdienst.nl. Daarop zie je dan de melding dat het inloggen gaat veranderen. We hebben ook een duidelijke instructievideo gemaakt, waarop wordt uitgelegd hoe je de sms-controle kan aanzetten.’ Er zijn ook artikelen opgesteld en verspreid naar verschillende media om ook op deze manier de belastingplichtigen te informeren. Daarnaast zijn maatschappelijk en fiscaal dienstverleners toegerust met communicatiemiddelen om laaggeletterde en minder digitaal vaardige burgers beter te kunnen helpen.

In het informatiemateriaal wordt ook verwezen naar de Informatiepunten Digitale Overheid, die in alle bibliotheken gevestigd zijn en waar mensen welkom zijn voor alle vragen op het gebied van digitalisering.

Extra brief

De laatste groep mensen die nog niet over zijn gegaan op veiliger inloggen, hebben vorig jaar namens Logius een brief ontvangen. In de brief staat goed uitgelegd hoe zij de extra beveiliging kunnen activeren en waar ze hulp kunnen krijgen als het niet lukt. ‘Op die manier hebben we de mensen vroegtijdig geïnformeerd om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen’ geeft Robbi aan.

Illustratie van een telefoon