Main content

‘Het ging eigenlijk heel makkelijk’ zegt iemand die een woning zocht in Rotterdam. ‘Met een paar drukken op de knop heb ik snel en veilig mijn inkomensgegevens ingediend bij de woningcorporatie.’ De pilot, die in 2021 is gestart en in 2022 is uitgebreid, maakt het makkelijker om inkomensgegevens te delen. Een corporatie kan op deze manier de gegevens sneller verwerken en het risico op fouten en fraude verminderen.

‘En het werkt’ geeft Jacques Oosterveen, nauw betrokken bij het project en werkzaam bij het ministerie BZK, aan. ‘Mensen die een woning zoeken, kunnen eenvoudig de juiste gegevens delen met een paar drukken op de knop. Het inkomen wordt dankzij een koppeling met MijnOverheid opgevraagd bij de Belastingdienst.’ Voor corporaties is dit ook gunstig, omdat zij gevalideerde inkomensgegevens ontvangen. Dit verkleint de kans op fraude aanzienlijk. Er hoeft niet meer getwijfeld te worden over de juistheid van de gegevens.

Regie op gegevens

‘De pilot past in het bredere kabinetsbeleid om burgers meer regie te geven over gegevens die over hen bij de overheid bekend zijn,’ geeft Jacques aan. ‘We hebben ook onderzocht wat de woningzoekenden vonden van de pilot. Het wordt gezien als een aangename verrassing. Niet meer documenten downloaden of printen en opsturen. We hebben echt een mooie stap gezet.’

Landelijke uitrol

De pilot draait momenteel op volle toeren in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam. Volgens Jacques wordt er samen met de deelnemende partijen hard gewerkt om het landelijk in te voeren. ‘Het streven is om de Digitale Inkomensverklaring vanaf de zomer 2023 landelijk uit te rollen bij alle corporaties die willen deelnemen, zodat alle woningzoekende bij deze corporaties daar gebruik van kunnen maken.. Om dit te kunnen doen moet de politiek nog besluiten over een voorgestelde aanpassing op de Woningwet, zodat woningcorporaties de juiste grondslag krijgen.’

Jaarverslag 2022

Dit verhaal maakt onderdeel uit van het jaarverslag 2022. Hierin blikken wij terug op wat wij afgelopen jaar hebben gedaan om de veiligheid en digitale toegankelijkheid van onze dienstverlening te vergroten.