MijnOverheid

MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. Via MijnOverheid kunnen zij bijvoorbeeld een herinnering krijgen als hun paspoort bijna verlopen is, controleren hoe zij bij hun gemeente geregistreerd staan of de status van een omgevingsvergunning volgen. Al meer dan vijf miljoen Nederlanders maakt gebruik van MijnOverheid.

U kunt aansluiten op de Berichtenbox, op Lopende zaken en op Persoonlijke Gegevens. MijnOverheid kan in samenhang ingezet worden met de ontwikkeling en uitbreiding van uw mijn-domein.

Over MijnOverheid

Succesvolle toepassingen

  • "Aansluiten op MijnOverheid is eenvoudig en snel realiseerbaar" Eugène Steijn, aansluitcoördinator MijnOverheid in relatiemagazine Koppelvlak. Lees verder.
  • Gemeenten sluiten steeds meer processen aan op de Berichtenbox. Lees verder.
  • Besparing door aansluiting op de Berichtenbox: business case Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Lees verder.

Voordelen

  • Besparen op papier- en portokosten. 
  • Beheert e-mailadressen burger voor notificaties.
  • Betere gegevenskwaliteit: burgers kunnen gegevens controleren.
  • Gemak voor burgers: zoveel mogelijk overheidsinformatie bij elkaar.

Kosten

De kosten voor het aansluiten op en gebruik van onderdelen van MijnOverheid zijn afhankelijk van de functie(s) waarop u aansluit:

  • Berichtenbox: voor overheidsorganisaties in 2016 geen aansluit- en gebruikskosten. Voor niet-overheden met een publiekrechtelijke taak (zoals pensioenfondsen en (zorg)verzekeraars) wordt eenmalig een bedrag van € 10.000,- (geen BTW opslag) aansluitkosten per aansluitende partij in rekening gebracht. In 2016 worden er geen gebruikskosten in rekening gebracht.
  • Lopende Zaken: geen aansluit- en gebruikskosten.
  • Persoonlijke Gegevens: WOZ-inzage geen aansluit- en gebruikskosten. Overige aansluitingen op basis van nacalculatie, geen gebruikskosten.

Houd ook rekening met kosten voor het inschakelen van een leverancier om de aansluiting voor u te realiseren, eventuele aanpassingen aan uw systemen en kosten voor projectvoering (inbedding in organisatie, beheerprocessen, communicatie).