Main content

Op maandag 26 februari 2024 (preproductie) en op maandag 11 maart 2024 (productie) vervangen wij vanaf 8.00 uur de certificaten van de onderstaande endpoints. Maakt u gebruik van de onderstaande endpoints voor het ebMS-berichtenverkeer dan moet u actie ondernemen.

 • http://preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/
 • http://preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/
 • http://globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/
 • http://globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/

Lees deze pagina goed door en voorkom dat uw aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid niet meer werkt.

Waarom is deze certificaat-vervanging noodzakelijk?

Logius vervangt de certificaten voor het ebMS-berichtenverkeer op de bovenstaande endpoints omdat deze komen te vervallen. EbMS-Berichtenverkeer werkt met een Collaboration Protocol Agreement (CPA) waardoor dit niet alleen een certificaatvervanging betreft, maar ook een aanpassing van de CPA’s. Logius vervangt de certificaten geleidelijk om ervoor te zorgen dat niet alle afnemers op hetzelfde moment nieuwe CPA’s moeten aanleveren en inladen. Op deze manier spreiden wij de preproductie- en productieaansluitingen over 2 endpoints voor zowel de aansluitingen via Internet als de aansluitingen via Diginetwerk. Zo kan er altijd overgestapt worden van het ene naar het andere endpoint met een minimale onderbreking van de eigen dienstverlening.

Let op! Als u geen of niet op tijd actie onderneemt, werkt uw aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox na het vervangen van de certificaten niet meer en kan er geen berichtenverkeer meer plaatsvinden.

Wat moet mijn organisatie (of mijn leverancier) doen?

 1. Impact bepalen

  Wij vragen u om (samen met uw leverancier) de impact van deze certificaatvervanging te bepalen op uw omgeving. 
  Het nieuwe certificaat dient voor uw organisatie op de preproductie- en productie-endpoints te worden geïnstalleerd.

Let op! Zorg dat de gehele certificaathiërarchie wordt vertrouwd. Mocht dit nog niet zo zijn, zie dan 'Certificaathiërarchie informatie' onderaan deze pagina.

Endpoint Link naar certificaat
http://preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ preprod-globe-ebms-internet_procesinfrastructuur_nl.zip
http://preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ preprod-globe-ebms-diginetwerk_procesinfrastructuur_nl.zip
http://globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ globe-ebms-internet_procesinfrastructuur_nl.zip
http://globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ globe-ebms-diginetwerk_procesinfrastructuur_nl.zip
 1. Keuze maken

 • Het certificaat en de CPA vervangen.
 • Overstappen op het alternatieve endpoint.
 1. Werkzaamheden plannen

 • In samenspraak met Logius afstemmen wanneer u overgaat tot uitvoering van werkzaamheden.
 • De benodigde werkzaamheden uitvoeren.


Planning

 1. Preproductie-omgeving

De certificaten op de preproductie-omgeving worden op maandag 26 februari 2024 (vanaf 8.00 uur) vervangen.
Voor de preproductie-omgeving dienen de CPA's uiterlijk maandag 19 februari 2024 aangeleverd te worden door een e-mail te sturen naar mijnoverheid@logius.nl.

 1. Productie-omgeving

De certificaten op de productie-omgeving worden op maandag 11 maart 2024 (vanaf 8.00 uur) vervangen.
Voor de productie-omgeving dienen de CPA's uiterlijk maandag 4 maart 2024 aangeleverd te worden door een e-mail te sturen naar mijnoverheid@logius.nl.

 1. CPA-wissel

De CPA’s voor GLOBE op de productie-omgeving worden op maandag 11 maart 2024 tussen 8.00 uur en 17.00 uur vervangen. Dit betekent dat uw aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox vanaf 8.00 uur niet beschikbaar is tot het moment dat wij de CPA-wissel voor uw organisatie hebben afgerond. Wij streven ernaar dat alle verbindingen uiterlijk om 17.00 uur weer operationeel zijn. Zodra de werkzaamheden voor uw organisatie zijn afgerond, ontvangt u van ons een bericht.


Indien het certificaat van uw organisatie verloopt voor 11 maart 2024

Indien het certificaat van uw organisatie verloopt voor 11 maart 2024 dan kunt u het beste van deze gelegenheid gebruik maken om over te stappen naar het 2e endpoint, zie hiervoor de tabel Alternatief.
Mocht u toch van het huidige endpoint gebruik willen blijven maken, dan dient u (tot 11 maart) voor het aanmaken van de nieuwe CPA's de onderstaande Digikoppelingen te gebruiken:

 • MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk_tot10mrt2024
 • MijnOverheid_BB_Productie_Internet_tot10mrt2024
 • MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk_tot25feb2024
 • MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet_tot25feb2024

Bovenstaande geldt voor zowel het client- als serverdeel.

Bij de certificaatvervanging van 11 maart 2024, wanneer u dan voor een 2e keer in korte tijd CPA's moet aanmaken, aanleveren en inladen, dient u gebruik te maken van de Digikoppelingen zoals vermeld in onderstaande tabel.

De benodigde gegevens

Verbinding 1 via Internet

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet_vanaf26feb2024 Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Internet_vanaf11mrt2024
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 144.43.241.232 144.43.241.240
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 144.43.240.81 144.43.240.208

Verbinding 1 via DigiNetwerk

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk_vanaf26feb2024 Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk_vanaf11mrt2024
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 145.21.254.128 145.21.254.136
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 145.21.253.233 145.21.252.40

Alternatief

Doordat onze voorziening is uitgevoerd met dubbele endpoints, kunt u ook direct overstappen naar het 2e endpoint. Het certificaat op het 2e endpoint is geldig tot 28 april 2025. U hoeft dan niet te wachten totdat Logius de certificaatwissel heeft doorgevoerd op het 1e endpoint. Hiervoor dient u evengoed een nieuw CPA aan te leveren. Hieronder vindt u de gegevens van ons 2e endpoint.

Verbinding 2 via internet

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl  globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod2-globe-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe2-ebms-internet.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Internet2 Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Internet2
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 144.43.241.237 144.43.241.245
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 144.43.240.81 144.43.240.208

Verbinding 2 via DigiNetwerk

Omgeving Preproductie Productie
Certificaat preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl
Endpoint https://preprod2-globe-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML https://globe2-ebms-diginetwerk.procesinfrastructuur.nl/ebXML
Server Digikoppeling Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Preproductie_Diginetwerk2 Logius (GBO) - MijnOverheid_BB_Productie_Diginetwerk2
IP-adres (van uw organisatie naar Logius) 145.21.254.132 145.21.254.140
IP-adres (van Logius naar uw organisatie) 145.21.253.233 145.21.252.40

Let op: indien u wisselt van endpoint is het wellicht ook nodig om de instellingen van uw firewall aan te passen. Neem hiervoor contact op met uw ICT-afdeling of ICT-leverancier.

Certificaathiërarchie informatie

De door GLOBE gebruikte certificaten zijn uitgegeven onder de G1 private root van PKIoverheid. Indien u deze nog niet heeft opgenomen, dient u niet alleen het certificaat van GLOBE op te nemen, maar de gehele hiërarchie:

Let op: Logius is veranderd van TSP.

G1 Link naar certificaat Certificaat type
Staat der Nederlanden Private Root CA - G1 PrivateRootCA-G1.zip Root
Staat der Nederlanden Private Services CA - G1 DomPrivateServicesCA-G1.zip Domein
QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1 QuoVadis_PKIoverheid_Private_Services_CA-G1.zip TSP

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Logius via het contactformulier op de website of een e-mail sturen naar mijnoverheid@logius.nl.

Gerelateerde dienst(en)