Main content

Beste lezer,

Toen ik anderhalf jaar geleden bij Logius begon, probeerde ik via DigiD Machtigen mijn man te machtigen voor een aantal taken. En dat was minder simpel dan ik had gedacht. Eerst begreep ik het systeem niet en later kwam ik er achter dat je maar één machtiging per keer kunt regelen. Juridisch helemaal correct, maar voor een gebruiker (ik in dit geval) lastig te begrijpen. Ik besefte hoe belangrijk het is voor een gebruiker dit zonder al te veel denkwerk te kunnen regelen.

Uitgangspunt voor een overheidsinstantie is dat dienstverlening juridisch en qua veiligheid helemaal in orde moet zijn. Ogenschijnlijk botst dit nog wel eens met het belang van gebruikers; zij willen diensten intuïtief begrijpen en eenvoudig gebruiken. Machtigen is nu een mooi voorbeeld hoe we binnen de overheid steeds beter deze verschillende belangen combineren. In samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties werken we aan nieuwe machtigingsmogelijkheden die niet alleen veilig en betrouwbaar zijn, maar intuïtiever aansluiten bij eindgebruikers.

In dit jaarverslag staan de verhalen centraal van de mensen die onze dienstverlening gebruiken. Zij vertellen wat Logius voor hen betekent. Met de diensten van Logius kunnen mensen en organisaties veilig inloggen, informatie delen en digitaal zaken regelen die belangrijk voor hen zijn. Gebruikers staan altijd voorop bij wat we doen en daarom delen we hun verhalen graag met u.

Logius heeft een positief jaar achter de rug. Het gebruik van de meeste diensten van Logius nam toe en de beschikbaarheid was hoger dan ooit. Het aantal verzonden berichten via Digipoort steeg wederom én de nieuwe Berichtenbox-app is massaal gedownload. Dit zijn een paar voorbeelden hoe we steeds meer mensen en organisaties bereiken met onze diensten voor de digitale overheid.

Maar er is ook werk aan de winkel! Logius wil sneller inspelen op veranderingen in de samenleving. Die staat nooit stil. En wij dus ook niet. Daarom hebben we onze organisatie anders ingericht. Wendbaar werken én steeds kort cyclisch waarde toevoegen voor mensen en organisaties is nu ons uitgangspunt. In 2019 gaan we door met deze ontwikkeling. Zo willen we blijven zorgen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

We hopen dat u met plezier ons jaarverslag leest!

Yvonne van der Brugge-Wolring