Main content

Toegang

Het aantal inlogs met DigiD en MijnOverheid is gestegen. Bovendien is het gebruik van eHerkenning het afgelopen jaar toegenomen. Daarnaast is er een toename te zien in het aantal uitgegeven PKIoverheid certificaten.

Veilig dataverkeer

Er is een groei in gebruik bij vrijwel alle diensten van Logius die het uitwisselen van gegevens mogelijk maken. De sterkste groeier is e-factureren, gevolgd door Digipoort en SBR (Standard Business Reporting). Er is wel een afname te zien in het aantal aangesloten organisaties op Samenwerkende Catalogi.

Standaarden en stelsels

Het gebruik van vier voorzieningen, Digimelding, DigiKoppeling, Digilevering en DigiNetwerk, is gestegen. Het aantal bezoeken aan de Stelselcatalogus is gedaald, evenals het aantal aangesloten organisaties op Digilevering.

Helpdesk, Servicecentrum en Webcare

Het Servicecentrum heeft het afgelopen jaar meer brieven en tweedelijnsmeldingen ontvangen. Het aantal eerstelijns telefoontjes bij de helpdesk DigiD is toegenomen, terwijl het aantal telefoontjes bij de helpdesk MijnOverheid is afgenomen.