Main content

De standaarden die Logius beheert, zorgen voor één taal binnen de digitale overheid. Zo kunnen alle deelnemers aan de digitale overheid zo veel mogelijk dezelfde digitale infrastructuur gebruiken én maken we digitale diensten toegankelijk voor iedereen.

Verhalen van mensen en organisaties die onze diensten gebruiken

Hieronder staat het overzicht van verhalen. Klik op de titels om de volledige tekst te lezen.

Tim zorgt voor websites die iedereen kan gebruiken

Tim weet als geen ander hoe moeilijk het soms is om informatie op internet te vinden. Hij is namelijk blind. “Toegankelijkheidsstandaarden helpen iedereen zijn weg te vinden.”

Peter introduceert drie nieuwe standaarden

Standaarden zorgen voor uniformiteit in gegevens, efficiënter werken, hoge-kwaliteitsdata en informatiebeveiliging. Zorgen dat iedereen aan de standaard voldoet is onderdeel van het werk van Peter.

De mijlpalen van 2018

Wat is er veranderd in onze dienstverlening voor mensen en organisaties in 2018?

NL DIGIbeter

Standaardisatie vormt een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda NL DIGIbeter.

Nieuwe versie Internet.nl

Nieuwe versie van Internet.nl gelanceerd die test of e-mail phishing actief wordt tegengegaan en of mailserver gedegen transportversleuteling aanbiedt.

Monitor Open Standaarden

De Monitor Open Standaarden 2017 is in het voorjaar van 2018 aan de Kamer gestuurd. De Monitor Open Standaarden is hét onderzoek rond de vraag of overheidsorganisaties daadwerkelijk de open standaarden gebruiken 'pas toe of leg uit'-lijst. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door stichting ICTU in opdracht van het Forum Standaardisatie

Afspraak antiphishing e-mail standaard

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid wordt afgesproken om uiterlijk eind 2019 de antiphishing e-mail standaarden zodanig te hebben afgesteld, dat malafide mails waarbij overheidsdomeinnamen worden misbruikt, worden geblokkeerd, én dat standaarden voor vertrouwelijke (overheids)e-mail communicatie zijn geïmplementeerd.

Nieuwe aanbevolen standaarden

Op de aanbevolen lijst zijn de bouwstandaard NLRS, S/MIME tegen het meelezen van e-mails en SHACL - kwaliteitscriteria op Linked data toegevoegd.

Diverse bijeenkomsten georganiseerd

Forum Standaardisatie was (mede)organisator van bijeenkomsten van de Veilige E-mail Coalitie, het Platform Internetstandaarden, workshops over moderne e-mailbeveiligingsstandaarden voor EU-overheden, het internationaal seminar over inclusiviteit en toegankelijkheid én een workshop over het publiceren van toegankelijke documenten.

Forum Standaardisatie portfolio magazine

Meer over het werk van het Forum Standaardisatie is te vinden in het Forum Standaardisatie portfolio magazine.

Online community

Forum Standaardisatie start een online community voor (semi)overheidsorganisaties om kennis te delen over de toegankelijkheid van documenten op overheidswebsites: opendocumentstandaarden.pleio.nl

Vooruitblik mijlpalen 2019

  • Mooie voorbeelden van Linked-Data gebruik in de Publicatie ‘Nederlandse Parels van Linked Data Toepassingen 2019’. Deze voorbeelden uit de praktijk van vooral overheid in heel verschillende domeinen laten zien dat Linked Data interoperabiliteit verbetert en oplossingen mogelijk maakt die voorheen moeilijk te realiseren waren.
  • Overheidsorganisaties kunnen zien hoe het staat met de adoptie van Informatieveiligheidstandaarden in de publicatie van de eerste adoptiemeting. Deze wordt na de zomer gevolgd door een tweede meting. In 2019 komt er een dashboardfunctie voor de bulkmeting van Informatieveiligheidsstandaarden via internet.nl. Dit is een initiatief van Forum Standaardisatie, samen met Platform Internetstandaarden.
  • Iedereen kan input leveren voor de API-strategie voor de overheid. Het API platform organiseert een openbare consultatie hierover. De API-strategie moet het mogelijk maken dat overheden hun API’s op een uniforme, gebruiksvriendelijke manier gaan aanbieden.
  • In maart 2019 neemt Forum Standaardisatie afscheid van oud-voorzitter Nico Westpalm van Hoorn en benoemt Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops, in afstemming met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid, mevrouw Larissa Zegveld tot nieuwe voorzitter van het Forum.
  • Overheidsorganisaties die een nieuwe website maken moeten vanaf 23 september voldoen aan de standaard DigiToegankelijk. Een jaar later moeten ook oude websites voldoen. Zo wordt overheidsinformatie beter toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking, dyslectici en laaggeletterden.