Main content

Logius wil ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot de digitale overheid. Daarom bieden we inlogdiensten en portalen aan voor verschillende doelgroepen. Denk aan DigiD voor burgers en eHerkenning als inlogmiddel voor ondernemers.

Verhalen van mensen en organisaties die onze diensten gebruiken

Hieronder staat het overzicht van verhalen. Klik op de titels om de volledige tekst te lezen.

Bart over de Berichtenbox app

Bart checkt altijd websites van de overheid om te kijken of er nog nieuws is. Kortgeleden staakte zijn reis langs de overheidssites. Nu checkt hij zijn berichten alleen nog via Berichtenbox-app op zijn mobiele telefoon.

Leendert en Ron verbeteren de belastingaanslag

Leendert (Belastingdienst) hielp Ron (Logius) bij het oplossen van een van de vijftig complexe cases. Dit zijn ingewikkelde zaken waarin burgers tussen wal en schip raken, bijvoorbeeld door tegenstrijdigheden in regelgeving.

Naziha maakt DigiD veiliger

Naziha kon niet goed lezen en schrijven, maar anderhalf jaar geleden begon ze met lessen Nederlands. Als kersverse taalambassadeur bij de Stichting Lezen en Schrijven hielp ze DigiD veiliger maken voor laaggeletterden.

Rik beschermt gezondheidsgegevens met eHerkenning

Mensen die ziek zijn of een beperking hebben weer perspectief geven op werk. Het is belangrijk dat hun gezondheidsgegevens niet op straat liggen. Rik: “Daarom gebruiken we het UWV-werkgeversportaal met eHerkenning.”

De mijlpalen van 2018

Wat is er veranderd in onze dienstverlening voor mensen en organisaties in 2018?

Stichting Lezen en Schrijven

Tweede kwartaal: Stichting Lezen en Schrijven helpt DigiD Machtigen toegankelijk te maken voor laaggeletterden.

Diploma's bekijken

Eerste kwartaal: via MijnOverheid kun je jouw diploma’s bij DUO bekijken.

DigiD balie op Aruba

Eerste kwartaal: DigiD opent balie op Aruba zodat gebruikers ter plaatse hun DigiD kunnen regelen.

Nieuw record DigiD-inlogs

Eerste kwartaal: record: 5.634 succesvolle DigiD-inlogs per minuut op 1 maart. Deze datum is ook de start van de jaarlijkse aangifteperiode.

eIDAS-verordening

Derde kwartaal: Europese burgers kunnen met hun nationale middel inloggen bij steeds meer Nederlandse overheidsorganisaties. Dit kan via de eIDAS-infrastructuur en eHerkenning. De eIDAS-verordening maakt dit verplicht voor alle EU-lidstaten. Logius heeft een handreiking gemaakt hoe je als organisatie voldoen aan de verplichting.

Pilot Routeringsvoorziening

Vierde kwartaal: een pilotgroep publieke dienstverleners doet mee met de nieuwe routeringsvoorziening. Deze verzorgt koppelingen met alle inlogmiddelen die publieke dienstverleners toestaan. Organisaties die de nieuwe routeringsvoorziening gebruiken hoeven niet per inlogmiddel een koppeling te maken.

Rijbewijs en DigiD

Tweede kwartaal: een groep proefpersonen gebruikt hun rijbewijs om in te loggen bij DigiD. Hiermee wordt met grotere zekerheid gecontroleerd dat degene is wie hij zegt te zijn. Op termijn kunnen gebruikers die zo inloggen meer digitaal doen, denk aan het digitaal regelen van zaken met de overheid waarvoor ze zich nu nog persoonlijk bij een balie moeten melden.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vierde kwartaal: eerste partij in de zorg op DigiD Machtigen aangesloten: Jeroen Bosch Ziekenhuis.

DUO Personenregister Kinderopvang

Eerste kwartaal: organisaties kunnen medewerkers die in de kinderopvang werken registreren bij DUO. Om dat te doen, moeten organisaties inloggen met eHerkenning, zodat vertrouwelijke informatie (zoals VOG-gegevens) veilig wordt uitgewisseld.

UWV Werkgeversportaal

Vierde kwartaal: ondernemers kunnen vanaf nu met eHerkenning inloggen op het UWV Werkgeversportaal. Op deze manier worden persoonlijke gegevens nog beter beveiligd én krijgt UWV meer zekerheid over de online identiteit van degene die inlogt.

Berichtenbox app

Vierde kwartaal: gebruikers kunnen via de nieuwe Berichtenbox app snel zien welke digitale post ze krijgen van de overheid. De app wordt snel populair in de appstores; in drie maanden zijn meer dan 700.000 downloads.

Vooruitblik mijlpalen 2019

  • In maart opent DigiD een balie op Bonaire, zodat gebruikers ter plaatse hun DigiD kunnen regelen.
  • DigiD krijgt nieuwe betrouwbaarheidsniveaus. Dit betekent dat publieke organisaties meer diensten digitaal kunnen gaan aanbieden omdat ze met meer zekerheid weten wie er aan de andere kant van de lijn zit. Op een aantal plekken komen servicepunten waar burgers snel hun DigiD kunnen opwaarderen.
  • Ouders, bewindvoerders, curatoren en mentoren krijgen elektronische toegang tot machtigingsvoorzieningen en kunnen zo makkelijker digitaal zaken regelen voor bijvoorbeeld hun kinderen, klanten of cliënten.
  • Ondernemers kunnen bij steeds meer (overheids)organisaties inloggen met eHerkenning. Grote dienstverleners zoals UWV, Belastingdienst en KvK maken nieuwe diensten toegankelijk. Ook wordt het mogelijk om met eHerkenning te betalen via incassomachting én mogelijk in het voorjaar al kunnen ondernemers eHerkenning binnen de Europese Unie gaan gebruiken.
  • Minder digitaal vaardige burgers kunnen makkelijker MijnOverheid gebruiken doordat het portaal wordt aangepast. Via MijnOverheid wordt ook onderzocht wat er nodig is om burgers op eigen initiatief en zelfstandig de gegevens die bij de overheid bekend zijn, in te laten zien, te delen én te corrigeren. Bijvoorbeeld via een app.