Main content

Mensen en organisaties kunnen veilig gegevens met elkaar uitwisselen dankzij een aantal diensten van Logius die daar speciaal voor bedoeld zijn. Deze diensten ondersteunen het veilige dataverkeer op de digitale snelweg. Ze zorgen ervoor dat pakketjes informatie veilig verpakt en vervoerd kunnen worden, én dat alleen de geadresseerde de informatie weer kan uitpakken.

Verhalen van mensen en organisaties die onze diensten gebruiken

Hieronder staat het overzicht van verhalen. Klik op de titels om de volledige tekst te lezen.

Tony en Bas maken een API (Application Programming Interface)

Vinden en verbinden, dat waren de uitgangspunt voor het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Een open stelsel van afspraken en diensten levert informatie op maat aan burgers, bedrijven en medeoverheden.

Mohamed automatiseert handwerk

Woningcorporatie De Alliantie rapporteert sinds kort met Standard Business Reporting. “Rapporteren met één druk op de knop is nog toekomstmuziek, maar met SBR zie ik al verbeteringen!”

Inge ontzorgt schippers en reders

Zeeschepen kunnen niet zomaar aanmeren of vertrekken. Reders moeten gegevens verstrekken aan diverse autoriteiten. Via het Single Window kunnen zij dat nu elektronisch en uniform doen.

Justin en Raymond zorgen voor snelle facturatie

Digitale facturen met één druk op de knop aanmaken, indienen, goedkeuren en betalen. Dat zijn voordelen van de e-factuur. Steeds meer bedrijven en overheden stappen over: het gebruik steeg vorig jaar met 35%.

De mijlpalen van 2018

Wat is er veranderd in onze dienstverlening voor mensen en organisaties in 2018?

Digimelding

Vierde kwartaal: de gemeente Rotterdam meldt als eerste een wijziging op de BRP via Digimelding aan RViG. Met de nieuwe voorziening kunnen afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) extra informatie zoals bijlagen, contactgegevens of een langere toelichting met hun terugmelding meesturen aan bijhouders van de BRP.

Diginetwerk Mail

Eerste kwartaal: Rijksdienst voor Identiteitsgegeven en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Equalit en GR de Bevelanden gebruiken als eerste Diginetwerk Mail; een veilig alternatief voor mail via het openbare internet.

Nieuwe Stelselcatalogus

Vierde kwartaal: nieuwe Stelselcatalogus beschikbaar met extra mogelijkheden. Deze biedt inzicht en overzicht in welke gegevens de overheid bijhoudt in basisregistraties, en ook welke gegevens diverse sectorregistraties bijhouden. De Stelselcatalogus maakt ook inzichtelijk hoe de gegevens uit verschillende registraties met elkaar samenhangen.

Woningcorporaties werken met SBR

Tweede kwartaal: woningcorporaties leveren prognose-informatie over de markt- en beleidswaarde van woningen digitaal aan via SBR zodat iedereen op dezelfde uniforme manier gegevens aanlevert. Dat bespaart kosten.

Oorkonde 'uitstekend beheer'

Tweede kwartaal: Digikoppeling door het Forum Standaardisatie bekroond met een oorkonde voor ‘uitstekend beheer’.

Maritieme meldingen via Digipoort Single Window

Tweede kwartaal: Douane, Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie en havenautoriteiten leveren maritieme meldingen vanaf nu elektronisch aan via Digipoort Single Window voor maritiem en lucht (SW). Schippers en reders kunnen daardoor meldingen enkelvoudig doorgegeven aan meerdere overheidsinstanties waardoor ze minder administratieve handelingen hoeven uit te voeren.

Jaarrekening deponeren

Eerste kwartaal: dankzij SBR is Nederland het eerste land ter wereld waar je jaarrekening met digitale controleverklaring kan deponeren. De accountant ondertekent deze digitaal en levert deze aan bij de KVK.

Vooruitblik mijlpalen 2019

  • Woningcorporaties kunnen prognose-informatie over wat ze het komende jaar willen gaan aankopen uitwisselen via SBR system-to-system. Hiervoor maken ze mede gebruik van de taxonomie van ReferentieGrootboekSchema (RGS).
  • Afnemers van Basisregistratie Personen (BRP) gaan mogelijke onjuistheden via Digimelding Webservice of Portaal terug melden. We starten met een kopgroep van 28 afnemers en vanaf 1 juni 2019 gaan alle afnemers op deze manier terugmelden.
  • Overheidsorganisaties moeten per 18 april 2019 elektronische facturen in Europees formaat kunnen ontvangen en verwerken.
  • Grote ondernemingen moeten vanaf boekjaar 2020 hun jaarrekening digitaal deponeren via SBR (Standard Business Reporting) bij de KVK.