Main content

Een koppelvlak is een interface die uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. Een koppelvlak werkt met standaarden. Het aanleverende systeem is verantwoordelijk voor de vertaling van gegevens naar die standaard. Het afnemende systeem zorgt voor omzetting naar haar eigen taal of standaard.

Digipoort gebruikt onderstaande koppelvlakken

FTP (File Transfer Protocol)

FTP wordt gebruikt voor de uitwisseling of overdracht van grote bestanden. FTP is een algemeen bekend protocol voor de uitwisseling van bestanden tussen computers. Lees meer over het koppelvlak FTP

WUS voor bedrijven

WUS is een acroniem voor WSDL, UDDI en SOAP. Daarmee wordt een familie van internationale standaarden van OASIS en W3C bedoeld. Deze worden ook vaak met WS-* aangeduid.

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard WUS 2.0 voor bedrijven om berichten tussen bedrijven en Digipoort mogelijk te maken. Lees meer over WUS voor bedrijven

WUS voor overheden

WUS is een acroniem voor WSDL, UDDI en SOAP. Daarmee wordt een familie van internationale standaarden van OASIS en W3C bedoeld. Deze worden ook vaak met WS-* aangeduid.

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard Digikoppeling WUS 2.0 om bevragingen van overheidsorganisaties aan Digipoort mogelijk te maken. Lees meer over WUS voor overheden

ebMS voor overheden

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard Digikoppeling ebMS2 voor asynchroon berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties en Digipoort. Bij asynchroon verkeer krijgt de ontvanger niet direct een reactie op het bericht, omdat er nog een verwerkingsproces doorlopen moet worden. De doorlooptijd hiervan is van tevoren niet bekend. De ontvanger krijgt via dit protocol wel de zekerheid dat het bericht is aangekomen. Lees meer over ebMS voor overheden