Main content

Digipoort bestandsuitwisseling FTP GB 3.0

Documentatie Specificaties
Bestand Digipoort Grote berichten FTP (zip | 4 mb)
Inhoud .zip
  • Koppelvlakbeschrijving
  • Servicebeschrijvingen
  • WSDL’s en XSD’s
  • Berichtstroomspecificaties
  • Statussen en foutcodes
  • Voorbeeldberichten
  • Wijzigingenoverzicht
Overige versies Geen
Datum laatste wijziging Juni 2016
Bekende verbeterpunten

Geen

Hoe sluit u aan op DNB_rapportages?

U kunt voor de berichtstroom DNB_rapportages registreren op de Aansluit Suite. De Aansluit Suite biedt functionaliteit om u te helpen bij de aansluiting op Digipoort (Procesinfrastructuur) en het opstellen en uitwisselen van berichten. De Aansluit Suite Digipoort heeft als primair doel de softwareontwikkelaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van systeemkoppelingen met Digipoort. Maar ook als u niet zelf een systeemkoppeling beheert kunt u hier berichten valideren en de gegevensstandaarden bekijken.

Naar de Aansluitsuite

Aanvragen van een account voor het groteberichtenkanaal

Doet u nu via het FOS-kanaal aangifte loonheffingen? Dan hebt u behalve aangepaste software en een PKIoverheid services servercertificaat waarschijnlijk ook een FTP-account bij Logius nodig voor het groteberichtenkanaal van Digipoort.

Voor het aanleveren van berichten aan DNB heeft u in elk geval een FTP-account voor het groteberichtenkanaal nodig.

Voor het aanvragen van een FTP-account voor het groteberichtenkanaal gebruikt u het aanvraagformulier van Digipoort