Main content

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard Digikoppeling WUS 2.0 om bevragingen van overheidsorganisaties aan Digipoort mogelijk te maken. De koppelvlakbeschrijving Digikoppeling WUS beschrijft hoe de services die Digipoort hiertoe biedt, moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in afzonderlijke documenten: de servicebeschrijvingen. Het WUS-koppelvlak voor overheden kent momenteel slechts één service: de Statusinformatieservice. In de toekomst kan het koppelvlak worden uitgebreid met nieuwe services.

Korte omschrijving

WUS is een acroniem voor WSDL, UDDI en SOAP. Daarmee wordt een familie van internationale standaarden van OASIS en W3C bedoeld. Deze worden ook vaak met WS-* aangeduid. Deze standaarden gaan over application-to-application webservices.

Berichtstromen

De volgende toepassingen (processen of berichtenstromen) maken gebruiken van het WUS 2.0 voor overheden koppelvlak

Toepassing Doelgroep (overheden)
E-procurement Rijksdienst
E-factureren Overheid (inclusief, gemeenten, waterschappen, etc.)
SBR Overheid en banken

Start uw aanvraag

Vraag uw aansluiting op het koppelvlak WUS 2.0 voor overheden aan via onderstaande aanvraagbutton.