Main content

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard WUS 2.0 voor Bedrijven om berichten tussen bedrijven en Digipoort mogelijk te maken. De koppelvlakbeschrijving WUS 2.0 voor Bedrijven beschrijft hoe de services die Digipoort biedt aan bedrijven moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in afzonderlijke documenten: de servicebeschrijvingen. In de toekomst kan het koppelvlak worden uitgebreid met nieuwe services.

Korte omschrijving

WUS is een acroniem voor WSDL, UDDI en SOAP. Daarmee wordt een familie van internationale standaarden van OASIS en W3C bedoeld. Deze worden ook vaak met WS-* aangeduid. Deze standaarden gaan over application-to-application webservices.

Berichtstromen

De volgende toepassingen (processen of berichtenstromen) maken gebruiken van het koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven:

Toepassing Doelgroep bedrijven
E-procurement Leveranciers aan de Rijksdienst
E-factureren Leveranciers aan de overheid (factuurverzenders)
SBR Bedrijven aan de overheid
Country-by-Country reporting Bedrijven aan de Belastingdienst
UWV verzuim melden Bedrijven aan UWV
Motorrijtuigbelasting Grootwagenparkhouders (GWH) Factuurspecificatie Belastingdienst aan bedrijven
DividendBelasting Aanvraag Kwalificatiebeschikking  - beschikbaar per 1-1-2024 Bedrijven aan de Belastingdienst
DividendBelasting Aangifte Dividendbelasting  - beschikbaar per 1-1-2024 Bedrijven aan de Belastingdienst
Digital Platforms Income (DAC7)  - beschikbaar per 1-1-2024 Bedrijven aan de Belastingdienst
Verwerkingsverslag Digital Platforms Income (DAC7)  - beschikbaar per 1-1-2024 Bedrijven aan de Belastingdienst

Start uw aanvraag

Ga naar de Aansluit Suite voor meer informatie.

Laatste versie

De ondersteuning van eerdere versies stopt per 1 januari 2024

Bedrijven die nog de oude koppelvlakken ‘WUS 2.0 voor bedrijven versie 1.1’ of ‘WUS 2.0 voor bedrijven versie 1.0’ gebruiken, verzoeken we om te migreren naar ‘WUS 2.0 voor bedrijven v 1.2’. Hiervoor zijn de volgende aanpassingen nodig:

  • Zorg dat de preproductieomgeving voor 1 oktober 2023 overgaat op ‘WUS 2.0 voor bedrijven v 1.2’.
  • Zorg dat de productieomgeving voor 1 januari 2024 overgaat op ‘WUS 2.0 voor bedrijven v 1.2’.

Op die manier beschikken bedrijven weer over de ondersteunde en gewenste koppelvlakstandaard.