Main content

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard Digikoppeling ebMS2 voor asynchroon berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties en Digipoort. Bij asynchroon verkeer betreft het berichten waarop meestal niet direct een respons kan worden gegeven. Aan de kant van de ontvanger moet namelijk eerst een verwerkingsproces worden doorlopen, waarvan de doorlooptijd op voorhand niet bekend is. In zo'n situatie is het wel van belang dat de verzender de zekerheid krijgt dat het bericht daadwerkelijk bij de beoogd ontvanger is aangekomen. Deze reliability wordt standaard geboden door het ebMS2-protocol.

De koppelvlakbeschrijving Digikoppeling ebMS2 beschrijft hoe de ebMS2-services die Digipoort biedt, moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in afzonderlijke documenten: de Servicebeschrijvingen. In de toekomst kan het koppelvlak worden uitgebreid met nieuwe services.

Korte omschrijving

ebMS2 staat voor 'ebXML Messaging Service', het is een specificatie die onderdeel uitmaakt van de ebXML-standaarden die worden beheerd door OASIS. De ebMS2-standaard specificeert een protocol voor veilig en betrouwbaar berichtenverkeer tussen twee partijen. Berichten die middels ebMS2 worden uitgewisseld zijn gebaseerd op SOAP.

Berichtstromen

De volgende toepassingen (processen of berichtenstromen) maken gebruiken van het ebMS2 voor overheden koppelvlak.

Toepassing Doelgroep (overheden)
E-procurement Rijksdienst
E-factureren Overheid (inclusief, gemeenten, waterschappen, etc.)
SBR Overheid en banken

Start uw aanvraag

Vraag uw aansluiting op het koppelvlak ebMS2 voor overheden P aan via onderstaande aanvraagbutton.