Standaarden

Standaarden zijn afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten. Een koppelvlak (interface) of uitwisselingsformaat (bestand) van een ICT-systeem moet volledig conform het betreffende specificatiedocument zijn geïmplementeerd. Alleen dan is vlekkeloze gegevensuitwisseling met andere systemen die de standaard ondersteunen mogelijk.

  • Het kabinet stelt open standaarden als norm.
  • Door open standaarden verbetert de digitale communicatie tussen overheden onderling en ook tussen overheid, bedrijven en burgers.
  • Daarnaast zorgen open standaarden ervoor dat keuzevrijheid is geborgd. Open standaarden zijn namelijk niet software-specifiek.

Beheer van open standaarden

Binnen Logius facilliteert en professionaliseert het Centrum voor Standaarden de beheerprocessen van de open standaarden die bij Logius zijn ondergebracht. U kunt contact opnemen met het Centrum voor Standaarden via cvs@logius.nl.

Logius is lid van het W3C

Logo W3C

Het W3C is een internationale gemeenschap, gericht op het ontwikkelen van webstandaarden. Het lidmaatschap van W3C geeft Logius de mogelijkheid om ontwikkelingen van dichtbij te volgen en een bijdrage te leveren aan deze internationale standaarden.

Beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden

Logius beheert alle open standaarden die zijn opgenomen op de open standaarden lijst van het Forum Standaardisatie volgens het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS). BOMOS is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden. Met BOMOS worden organisaties ondersteund bij het structureel vormgeven van het beheer en ontwikkelingen van open standaarden.