Main content

BOMOS is het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden. Het is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden. Dit maakt  BOMOS als het ware een standaard voor het beheren van standaarden. BOMOS bestaat uit een bundeling van best practices en voorbeelden van goed standaardenbeheer. Het is ontwikkeld door de BOMOS-community en voor iedereen vrij te gebruiken.