Main content

Wat is BOMOS?

BOMOS is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden. Het is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden.

Dit maakt dat BOMOS als het ware een standaard voor het beheren van standaarden is. BOMOS bestaat uit een bundeling van best practices en voorbeelden van goed standaardenbeheer. Het is ontwikkeld door de BOMOS-community en voor iedereen vrij te gebruiken.

BOMOS is opgebouwd rond de volgende drie centrale vragen:

  • Beheer: wat betekent het om standaarden organisatorisch goed (door) te ontwikkelen en te beheren?
  • Openheid: hoe kunnen ontwikkeling en beheer zo worden ingericht, dat daadwerkelijk sprake is van een open standaard?
  • Adoptie: op welke manieren kunnen de invoering en toepassing van een standaard bij gebruikers worden verbeterd?

Het Centrum voor Standaarden van Logius gebruikt BOMOS voor alle standaarden die het in beheer heeft, om te garanderen dat deze open zijn volgens de definitie die BOMOS hieraan geeft. De toepassing van BOMOS zorgt er bovendien voor dat alle standaarden die het Centrum voor Standaarden beheert en ontwikkelt in aanmerking komen voor plaatsing op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Dit is de lijst met open standaarden die Nederlandse overheden en organisaties uit de publieke sector verplicht zijn te gebruiken bij hun gegevensuitwisseling en de beveiliging daarvan.