Main content

Digikoppeling is een set van standaarden, die logistieke afspraken bevatten voor elektronisch berichtenverkeer tussen (overheids)organisaties. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Deze digitale verpakking is Digikoppeling. Digikoppeling gaat niet over de inhoud van het bericht.

Zowel overheidsorganisaties als private organisaties met een publieke taak kunnen Digikoppeling gebruiken. Na implementatie van Digikoppeling kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle GDI-voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld de basisregistraties, sectoroverstijgend berichtenverkeer binnen de overheid of Digilevering.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.