Samenwerkende Catalogi

Wat is Samenwerkende Catalogi?

Samenwerkende Catalogi is een virtuele catalogus waar alle aangesloten organisaties informatie over hun producten en diensten opslaan. Iedere aangesloten organisatie deelt op dezelfde manier informatie. Zo wordt het gemakkelijker om ook elkaars diensten aan gebruikers te laten zien. Handig voor bijvoorbeeld gemeenten en portalen die voor een doelgroep (ondernemers, studenten etc) bedoeld zijn.

Samenwerkende Catalogi is een bouwsteen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de digitale overheid.

Voor wie is Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi is bedoeld voor overheden en voor organisaties. Overheden kunnen informatie over hun dienstverlening aanbieden aan burgers en bedrijven. Bijvoorbeeld informatie over het krijgen van een paspoort of een uitkering.

Bent u een organisatie? Dan kunt u via Samenwerkende Catalogi informatie over deze producten en diensten tonen op uw website.

  • Toegang tot de dienstverlening van alle overheden: gemeente, provincie, waterschap en Rijksoverheid.
  • Directe verwijzingen naar de juiste plek op de website van de betreffende overheidsorganisatie.
  • Een samenhangend aanbod van de  dienstverlening van verschillende overheden.
  • Geen beheer van productinformatie van andere organisaties;
  • Minder vragen aan de balie of bij uw klantcontactcentrum, omdat burgers en bedrijven gemakkelijker informatie via het digitaal loket kunnen vinden.
  • Beter bereik van uw dienstenaanbod naar uw doelgroep via de loketten van andere bestuursorganen en via centrale portalen;
  • Via aansluiting op Samenwerkende Catalogi kunt u voldoen aan de verplichtingen van de Dienstenwet en de toekomstige Single Digital Gateway

  Belastingaangifte, toeslag aanvragen of voor een vergunning. Zij verwachten dat informatie over de voor hen relevante overheidsdiensten eenvoudig te vinden is. Het dienstenaanbod van de overheid is versnipperd over honderden websites, wat voor de gebruiker niet handig is: overzicht en samenhang ontbreken. Samenwerkende Catalogi zorgt voor een eenduidig en samenhangend aanbod van alle overheidsorganisaties.

  Burgers en bedrijven hebben recht op informatie: over wat de overheid doet en wat de overheid van hen verwacht. Voor ondernemers is dit recht terug te vinden in de Dienstenwet. Overheidsorganisaties zijn verplicht informatie over hun producten en diensten te delen volgens de standaard voor Samenwerkende Catalogi. 

  > Lees meer over de Dienstenwet en Samenwerkende Catalogi

  Ook voor burgers en bedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie kan informatie over producten en diensten van de Nederlandse overheid via Samenwerkende Catalogi ontsloten worden, zoals in het kader van de Single Digital Gateway.

  Status

  Beschikbaar voor organisaties met een publieke taak

  Categorie

  Gegevensuitwisseling

  Contact en ondersteuning

  Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.