Main content

De Samenwerkende Catalogi (SC) is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van de overheid op het internet. Door productinformatie te labelen met afgesproken labels en waarden kan deze hergebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente ook producten en diensten van de provincie, het waterschap of het Rijk op de eigen website aanbieden, en kan een centraal portaal worden ingericht waarin producten en diensten van alle gemeenten zijn verwerkt.

Voor burgers en bedrijven

Biedt een website u de mogelijkheid om te zoeken via samenwerkende catalogi? Dan vindt u informatie over producten en dienstverlening van de hele overheid: van gemeente tot de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld over welke uitkeringen u kunt aanvragen of wat u allemaal moet regelen met de overheid als u bijvoorbeeld werkloos wordt of gaat scheiden.

Deze producten en diensten kunt u vinden op een aantal landelijke overheidswebsites en diverse websites van lokale en regionale overheden. Dankzij Samenwerkende Catalogi hoeft u dus niet meer op verschillende websites te zoeken. U vindt de informatie eenvoudig bij elkaar.

Voor publieke en private organisaties

  • Met samenwerkende catalogi kunt u informatie van verschillende overheidsorganisaties integreren in uw website. U kunt alles in samenhang aanbieden aan uw eindgebruikers en stuurt hen direct naar de juiste plek.
  • Als overheidsorganisatie kunt u ook uw eigen producten en diensten laten opnemen in de Samenwerkende Catalogi. Zo zijn uw productpagina’s ook vindbaar vanuit andere websites, portalen en voorzieningen.
  • Samenwerkende Catalogi is een van de bouwstenen van de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Organisaties die voorzieningen ontwikkelen waarbij dienstverlening een rol speelt kunnen deze bouwsteen gebruiken.

Voordelen

De Samenwerkende Catalogi biedt een eenduidig en samenhangend aanbod van informatie over producten en diensten van alle overheidsorganisaties. Op die manier ervaren burgers en bedrijven de overheid steeds meer als één overheid. Zij hebben recht op correcte en volledige informatie van de overheid. Voor ondernemers is dit recht geregeld in de Dienstenwet.

Wie doen mee?

Alle overheidsorganisaties delen informatie over hun producten en diensten: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheden.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.