Main content

Wij willen transparant zijn over onze rol binnen de digitale overheid en hoe we deze willen invullen. In dit kompas staat wat publieke organisaties, onze medewerkers en de maatschappij van ons mogen verwachten en waarop zij ons mogen aanspreken. Het geeft onze veranderambitie weer die past bij de doorontwikkeling die we nu meemaken.

Hoe werkt het kompas?

We gebruiken het kompas in gesprekken met onze opdrachtgevers, afnemers, klanten en collega’s. Zo toetsen we of we onze ambities waarmaken en waar we nog aan moeten werken. Het kompas vormt het startpunt in onze doorontwikkeling; hoe we als professionals willen werken én onze organisatie blijven ontwikkelen, passend bij de vraag en behoefte van onze omgeving.

Onze toegevoegde waarde

 

Regie op samenhang

We weten wat er in onze omgeving speelt en stimuleren de samenwerking binnen de digitale overheid. Daarbij voeren we regie op samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming daarover.

Heldere afweging

We werken voor alle publieke organisaties. We zijn transparant in wat we doen. We geven inzicht in de belangen die er spelen en de keuzes die we maken of voorstellen. Daarbij hebben we oog voor wat bij de eindgebruikers speelt. Zo zorgen we voor een evenwichtige digitale overheid.

Efficiënte dienstverlening

We leveren generieke diensten voor de digitale overheid en bundelen tegelijkertijd kennis en expertise op dit gebied. Zo zorgen we voor efficiënte dienstverlening waardoor publieke organisaties zich maximaal kunnen richten op hun kerntaken.

Uit de praktijk