Main content

De aanzet van Logius voor een gesprek tussen politiek, beleid en uitvoering over hoe de publieke dienstverlening beter kan.

Digikoppeling COR release 1.2.4 

Break-out sessies 

In een tijd waarin de wereld steeds digitaler wordt, staat de overheid voor een grote uitdaging: de digitale transformatie omarmen en zo de weg vooruit vinden als één gezamenlijke entiteit.

Waterschappen, provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Als accountmanager staat Rob van der Zouwen in verbinding met alle decentrale overheden. ‘Ik zorg ervoor dat deze partijen hun werk goed en efficiënt kunnen doen.’

Publicatie

Digilevering versie 4.18.0  

‘Ik stond laatst in de tram en hoorde reizigers praten over een verleende vergunning voor een straatfeest in de buurt. Dat is precies waar Berichten over uw Buurt over gaat.'

Digilevering versie 4.17.3

Sinds medio maart 2024 kunnen 85 rijksorganisaties via Peppol e-orders versturen aan hun leverancier Topgeschenken. Met deze nieuwe stap laat de Rijksoverheid zien hoe belangrijk zij digitaal zakendoen via Peppol vindt voor het Rijk, medeoverheden en bedrijven.