Main content

Certificaten MijnOverheid

Certificaatvervanging MijnOverheid Berichtenbox Leveranciersportaal – 29 november 2022

Lees meer over deze certificaatvervanging.

Certificaatvervanging Berichtenbox/GLOBE WUS-koppelvlak - 20 augustus 2022

Vanwege het verstrijken van de geldigheidsduur zijn de volgende certificaten vervangen.

Archief

Verwijderde informatie of oude documenten vindt u in het webarchief.