Main content

Naar aanleiding van wensen die zijn geuit in de Digimelding community, stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen.

Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De aanpassingen betreffen “RFC 2020-3 SSOn-Rijk gebruik in Digimelding Portaal”. Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community.

Reageren 

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 17-09-2021 aan de dossierhouder binnen Logius, peter.haasnoot @logius.nl.

Gerelateerde dienst(en)