Main content

Wat is Digimelding?

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan uniform, betrouwbaar en efficiënt met Digimelding.

Digimelding is geclassificeerd als standaard en maakt deel uit van de Stelseldiensten.

Voor wie is Digimelding?

Digimelding is voor organisaties die willen terugmelden op gegevens in (basis)registraties. Denk aan gemeenten en provincies, maar ook deurwaarders en notarissen. (Basis)registraties bepalen welke organisaties op hun gegevens mogen terugmelden.

Wie zijn er aangesloten?

Op dit moment zijn aangesloten: de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister (HR), de basisregistratie topografie (BRT), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Voordelen 

  • eenvoudig terugmelden op aangesloten basisregistraties
  • één aansluiting/implementatie voor terugmelden aan alle aangesloten basisregistraties.
  • snellere en makkelijkere verwerking van terugmeldingen sneller en gemakkelijker
  • eenduidig binnenkomende meldingen, tegengaan van fraude
  • verlaging van de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.