Main content

Iedereen met een BSN in het buitenland kan DigiD aanvragen

Sinds 2 januari 2024 kunnen alle mensen in het buitenland met een BSN-nummer een DigiD aanvragen. Er is geen verplichting meer om de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te hebben.

Tweede deel broncode DigiD openbaar gemaakt

Het tweede deel van de DigiD-broncode is openbaar gemaakt. In navolging van het eerste deel van de DigiD app, is nu ook de broncode van de achterliggende software van DigiD gepubliceerd.

eHerkenning biedt toegang tot ‘Mijn toeslagen’

Bewindvoerders en andere financiële hulpverleners kunnen voor mensen nu ook toeslagzaken regelen via eHerkenning. Dit zakelijke inlogmiddel geeft vanaf nu veilig toegang tot ‘Mijn toeslagen’, het toeslagenportal van de Belastingdienst.

 


Uitgelicht

De gebruikers steeds meer centraal

Een goede website onstaat niet zomaar. Esther en Marjolein vertellen over hoe MijnOverheid de website heeft kunnen verbeteren door beter en eerder naar de wens van de gebruiker te luisteren.


Werken aan de toegankelijkheid van websites en apps is een continu proces

Door een onafhankelijke toets te laten uitvoeren, wordt bepaald of een website of app gemakkelijk gebruikt kan worden. Als het aan alle eisen van de toets voldoet, krijgt de website of app de A-status. Maar ben je dan klaar?