Main content

Zo hielden we de digitale overheid veilig

2021 was een jaar waarin mensen en bedrijven meer dan ooit gebruik maakten van de digitale dienstverlening van de overheid. Onze medewerkers hebben met man en macht gewerkt om dit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Iedereen wil namelijk altijd en overal veilig online zaken kunnen doen met de overheid, maar dat is niet zo vanzelfsprekend.

Logius verwerkt veel gegevens en Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Om de dienstverlening van Logius nog veiliger te maken hebben we in 2021 een Security Operations Center (SOC) ingericht. Onze SOC monitort de computer- en netwerkactiviteiten in onze organisatie. Daarmee voorkomen we het misbruik en oneigenlijk gebruik van Logius-diensten.

Aanvallen afslaan

Met onze partners zitten we in een nationale anti-DDoS coalitie. Met deze partijen voeren wij speciale oefeningen uit om ons te wapenen tegen DDoS aanvallen. En dat is nodig ook, want vorig jaar hadden we te maken met een recordaantal DDoS-aanvallen. Verreweg de meeste gevallen konden we succesvol afslaan, waardoor onze producten en diensten nagenoeg altijd beschikbaar waren.

Bestrijding van internetcriminaliteit

Om te voorkomen dat mensen de dupe worden van cybercrime zoals phishing zijn er in 2021 meer dan 4000 websites en apps offline gehaald of nooit online zichtbaar geweest. Hierdoor is de kans dat criminelen er met gevoelige gegevens vandoor gaan een stuk kleiner geworden. Met onze ketenpartners hebben we aan bijna 600 onderzoeken meegewerkt die mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten in kaart brachten.

Als anderen je DigiD-gegevens hebben, kun je de dupe worden van identiteitsfraude. In nauwe samenwerking met andere overheidsorganisaties helpt Logius je als het misgaat. We nemen contact met je op en verwijderen dan het DigiD-account, zodat je een nieuw account kunt aanvragen. Zo bezit je weer als enige wat je nodig hebt voor jouw digitale overheid. In 2021 heeft Logius 15.069 DigiD-accounts verwijderd vanwege mogelijke fraude. Wie hulp wil om zaken digitaal te regelen, kan veilig toestemming geven via DigiD Machtigen.

Oefening

Samen met andere overheidsorganisaties hebben wij meegedaan aan de grootschalige cyberoefening ISIDOOR. Het doel van ISIDOOR is het oefenen van diverse crisisprocedures. Door zo’n oefening kan tijdens een echte digitale crisis sneller en adequater gehandeld worden. Via ISIDOOR hebben we een unieke kans om met een groot aantal organisaties uit de vitale infrastructuur, Rijksoverheid, maar ook met veiligheidsregio’s gezamenlijk te oefenen en hier op een veilige manier van te leren.

Onze verhalen