Main content

Even je testuitslag bekijken of je medicijngebruik inzien. We zijn het heel normaal gaan vinden om zorggegevens digitaal te bekijken. Omdat dit heel persoonlijke gegevens zijn, moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan. Daarom gaan steeds meer zorgaanbieders over op een veiligere manier van inloggen: inloggen met de DigiD app waaraan een eenmalige controle van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is toegevoegd. Vorig jaar zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Logius een campagne gestart om mensen hierover te informeren.

Ruim 6 miljoen Nederlanders hebben de eenmalige ID-check al aan hun DigiD app toegevoegd. Zij zijn klaar om ook in de toekomst op een veilige manier in te inloggen bij de zorg. Het doel van de campagne is om nog meer mensen erop te attenderen dat de DigiD app met ID-check straks vereist wordt door hun zorgaanbieder tijdens het inloggen.

Goed op weg

Hielke van Rijn, beleidsmedeweker bij het ministerie van VWS, is blij met hoe de campagne loopt “We zijn er nog niet hoor, maar we zijn wel al goed op weg.” De boodschap ‘Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!’ was de afgelopen tijd te zien op meer dan 3.000 digitale schermen in wachtruimten van onder andere huisartspraktijken. “De campagne is tweeledig. Aan de ene kant richten we ons op patiënten. Zij moeten geïnformeerd worden dat er iets gaat veranderen en dat ze daarvoor iets moeten doen. Aan de andere kant richten we ons op zorgaanbieders, om nu al over te stappen op het inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau” legt Hielke uit.

We kunnen meeliften op de inspanning van Logius. Het is nu bijvoorbeeld makkelijker geworden om de ID-check uit te voeren.

Meer initiatieven

Hoewel het nog niet verplicht is, zien ze bij het ministerie dat er steeds meer partijen overgaan. “We kunnen meeliften op de inspanning van Logius. Het is nu bijvoorbeeld makkelijker geworden om de ID-check uit te voeren. En we zagen natuurlijk ook een flinke sprong toen de coronacheck-app in gebruik werd genomen” zegt Hielke. De komende tijd zullen er nog meer initiatieven gestart worden om patiënten te informeren.

Jaarverslag 2021

Dit verhaal maakt onderdeel uit van het jaarverslag 2021. Hierin blikken wij terug op wat wij afgelopen jaar hebben gedaan om de veiligheid en digitale toegankelijkheid van onze dienstverlening te vergroten.