Main content

Er zijn een hoop ontwikkelingen waar we met trots op terugkijken. Deze 5 highlights geven een goed beeld wat we vorig jaar voor elkaar hebben gekregen samen met de afnemers van onze dienstverlening.

Wederom was de beschikbaarheid van onze diensten onverminderd hoog

In het afgelopen jaar was de beschikbaarheid van onze diensten en producten over de hele linie op de norm. De meeste diensten presteerden zelfs boven de norm. Daardoor konden we mensen, bedrijven en publieke organisaties goed van dienst zijn. Zo was de beschikbaarheid van Digipoort en Diginetwerk nagenoeg 100%. Ook konden de mensen vertrouwen op DigiD en MijnOverheid, want voor deze diensten was de beschikbaarheid 99,9%.

Het gebruik van onze diensten nam toe

Er is nog nooit zoveel gebruik gemaakt van onze diensten als afgelopen jaar. Via DigiD is er ruim 550 miljoen keer succesvol ingelogd en heeft Digilevering ruim 200 miljoen berichten over belangrijke gebeurtenissen uit verschillende basisregistraties verwerkt. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin Digilevering 144 miljoen berichten verwerkte.

Meer mensen kunnen gebruik maken van onze diensten

We streven ernaar dat iedereen gebruik kan maken van onze diensten. Door burgerpanels en gebruikersonderzoeken te organiseren komen we erachter waar men behoefte aan heeft. Op die manier kunnen we onze producten en diensten doelgericht verbeteren. Met de Berichtenbox-app hebben we een mijlpaal bereikt. Het is namelijk een flinke klus om een app 100% toegankelijk te maken, maar de Berichtenbox-app op Android voldoet bijna en op iOS zelfs volledig aan de toegankelijkheidseisen.

Meer mensen en bedrijven loggen in met een hoger betrouwbaarheidsniveau

Inmiddels hebben zes miljoen DigiD app-gebruikers de ID-check toegevoegd. De ID-check geeft organisaties meer zekerheid dat de juiste persoon inlogt. Bij eHerkenning wordt een hoger betrouwbaarheidsniveau gevraagd om veilig online zaken te kunnen blijven doen, want vanaf 1 juli was het niet meer mogelijk diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1 aan te bieden. Op deze manier worden privacygevoelige gegevens uitgewisseld op een betrouwbare wijze die past bij de eisen van deze tijd.

Ook in coronatijd werken we samen met u aan een digitale overheid die werkt voor iedereen

We zijn trots op onze medewerkers die thuiswerkten. Op onze partners met wie we bleven samenwerken. Op de mensen die bleven meedoen met onze gebruikersonderzoeken. Op de mensen die ons klantcontactcentrum belden met vragen. Op iedereen die doorging. Zo werkten we in 2021 – op afstand – nog steeds samen aan een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Het complete jaaroverzicht

Burgers, bedrijven en publieke dienstverleners mogen erop vertrouwen dat Logius zorgt voor een beschikbare, veilige en toegankelijke digitale overheid die werkt voor iedereen. Daarom hebben we ook in 2021 geïnvesteerd in de continuïteit, veiligheid en doorontwikkeling van onze dienstverlening.