Main content

U kunt een PKIoverheid-certificaat aanschaffen bij een vertrouwensdienstverlener, ofwel een Trust Service Provider (TSP). Een beperkt aantal partijen mag deze certificaten leveren.

Kosten

De kosten voor uw PKIoverheid-certificaat zijn afhankelijk van het soort certificaat en de dienstverlener bij wie u uw certificaat aanschaft.

Stappenplan aanvragen PKIoverheid-certificaat

Als u voor het eerst een certificaat wilt aanvragen bij een TSP, doorloopt u meestal de volgende drie stappen:

 • Lever bewijs dat uw organisatie een (overheids)organisatie is, zoals een wet, oprichtingsakte, organisatiebesluit of een uittreksel uit het Handelsregister.
 • Lever als overheidsorganisatie, indien van toepassing, uw organisatie-identificatienummer.
 • Lever bewijs van bevoegdheid (benoemings-, aanstellings-, of mandaat- en volmachtbesluit) van de vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een minister, burgemeester of directeur).
 • Lever een kopie van een geldig identificatiebewijs van uw bevoegd vertegenwoordiger.
 • Wijs certificaatbeheerder(s) aan als eerste aanspreekpunt voor uw organisatie bij de TSP. Deze certificaatbeheerder kan namens uw organisatie certificaten aanvragen en intrekken.
 • U vraagt een nieuw certificaat aan door middel van een aanvraagformulier via uw certificatiedienstverlener.

Het aanvraagproces van een certificaat valt uiteen in verschillende onderdelen:

 • Abonneeregistratie: uw organisatie moet bij de TSP zijn geregistreerd voordat u certificaten kunt aanschaffen. Dit registreren vraagt de nodige voorbereiding van uw kant.
 • Bij het registreren moet u een certificaatbeheerder aanwijzen die namens uw organisatie het aanvragen van certificaten kan afhandelen.
 • U kunt persoonsgeboden certificaten voor uw medewerkers aanschaffen.
 • U kunt certificaten voor uw services aanschaffen.
 • Doorlooptijden bij het registreren en het aanschaffen kunnen verschillen.
 • De handelwijze bij het aanschaffen van certificaten kan per TSP enigszins verschillen.

Start uw aanvraag

Er zijn vier commerciƫle vertrouwensdienstverleners (TSP's) van PKIoverheid-certificaten: