Main content

Alleen Trust Service Providers (TSP's) mogen PKIoverheidcertificaten leveren.

Kosten

De kosten voor uw PKIoverheidcertificaat zijn afhankelijk van het soort certificaat en de dienstverlener bij wie u uw certificaat aanschaft. Uw TSP kan u hier meer over vertellen.

Stappenplan aanvragen PKIoverheidcertificaat

Als u voor het eerst een certificaat wilt aanvragen bij een TSP, doorloopt u meestal de volgende drie stappen:

 • lever bewijs dat uw organisatie een (overheids)organisatie is. Dit bewijs kan een wet, oprichtingsakte, organisatiebesluit of een uittreksel uit het Handelsregister zijn
 • lever het organisatie-identificatienummer als uw organisatie een overheidsorganisatie is
 • lever bewijs van bevoegdheid (benoemings-, aanstellings-, of mandaat- en volmachtbesluit) van de vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een minister, burgemeester of directeur)
 • lever een kopie van een geldig identificatiebewijs van uw bevoegd vertegenwoordiger

Wijs certificaatbeheerder(s) aan als eerste aanspreekpunt voor uw organisatie bij de TSP. Deze certificaatbeheerder kan namens uw organisatie certificaten aanvragen en intrekken.

Met een aanvraagformulier vraagt u bij uw certificatiedienstverlener een certificaat aan. Meestal doorloopt u daarbij de volgende stappen:

 • registreer uw organisatie als abonnee bij de TSP. Pas als u dit heeft gedaan kunt u certificaten aanschaffen
 • wijs een certificaatbeheerder aan die namens uw organisatie aanvragen van certificaten kan afhandelen
 • schaf persoonsgeboden certificaten voor uw medewerkers aan
 • schaf certificaten voor uw services aan

Aandachtspunten bij het aanvragen van een certificaat

 • registratie van uw organisatie als abonnee bij de TSP vraagt de nodige voorbereiding van uw kant
 • doorlooptijden bij het registreren en het aanschaffen kunnen verschillen
 • handelwijze bij het aanschaffen van certificaten kan per TSP verschillen

Start uw aanvraag

Er zijn vier commerciƫle vertrouwensdienstverleners (TSP's) van PKIoverheidcertificaten