Main content

Sinds 21 december zijn 300 Nederlandse gemeenten via IPv6 bereikbaar. Daarmee is nu 85% van de 355 gemeenten ook via het toekomstvaste Internet Protocol versie 6 (IPv6) bereikbaar voor inwoners en bedrijven. 

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer zijn samen tegelijkertijd overgezet. Ze vormen samen de 300ste gemeente die haar website via IPv6 bereikbaar heeft gemaakt. Het bereiken van deze mijlpaal is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van de gemeenten, gemeentelijke leveranciers en VNG Realisatie. Ook internationaal is het hoge percentage van IPv6 bereikbaarheid van lokale overheden ongekend hoog.

Niet langer vrijblijvend

Het kabinet heeft eerder besloten dat alle overheidswebsites eind 2021 ook via IPv6 bereikbaar moeten zijn. De invoering van IPv6 is daarmee voor de overheid verplicht en niet langer vrijblijvend.

Veel gemeenten en hun leveranciers hebben dat besluit niet afgewacht en zijn zelf met hun leveranciers aan de slag gegaan. Met de toepassing van IPv6 kiest de overheid voor groei en innovatie van internetgebruik, directere en snellere dienstverlening en tegengaan van fraude.

Logius beheert het Nederlandse overheidsbrede IPv6-nummerplankader. Ook geeft Logius volgens een afgesproken methodiek IPv6-adressen uit aan overheidsorganisaties.

Wat is IPv6?

Internet Protocol versie 6, kortweg IPv6, is de open internetstandaard, die iedere internetgebruiker nodig heeft om ook in de toekomst onbelemmerd gebruik te kunnen maken van internet. 

IPv6 is nodig omdat de oude IPv4 adressen opraken. Iedere laptop, smartphone, tablet, server en website heeft een IP-adres om uniek identificeerbaar te zijn. Steeds meer burgers en bedrijven beschikken naast IPv4 ook over IPv6. In Nederland is dat zo’n 28%. Een percentage dat flink achterloopt bij bijvoorbeeld België (55%), Duitsland (50%) en Frankrijk (42%). Voor een IPv6 verbinding moet de hele keten over IPv6 beschikken. Dat betekent dat zowel de huisaansluiting én de bezochte website over IPv6 moeten beschikken. 

Begeleiding bij invoer IPv6

VNG Realisatie begeleidt gemeenten actief bij het implementeren van IPv6. Naast uitgebreide voorlichting en inhoudelijke ondersteuning biedt VNG Realisatie gemeenten en samenwerkingsverbanden tijdelijk een IPv6 vertaaldienst voor websites en mail aan. Daarmee kan het IPv4 verkeer in afwachting van een definitieve IPv6 implementatie worden vertaald naar IPv6 en omgekeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie, eventuele interviews of achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met: het IPv6 implementatieteam VNG-Realisatie, via IPv6@vng.nl

Gerelateerde dienst(en)