Main content

Dienstverlener E-Zorg heeft IPv6 geactiveerd op de e-mail van de gemeente Noordwijk. Noordwijk is daarmee de eerste van de 64 gemeentelijke klanten van E-Zorg, die voor wat betreft e-mail voor burgers en bedrijven nu ook via IPv6 bereikbaar zijn.

De rol van Logius in IPv6

Logius beheert het Nederlandse overheidsbrede IPv6-nummerplankader en geeft volgens een afgesproken methodiek IPv6-adressen uit aan overheidsorganisaties. De overgang werd uitgevoerd op maandag 5 oktober door medewerkers van de gemeente Noordwijk en E-Zorg, in samenwerking met VNG Realisatie.

Waarom IPV6?

Internet Protocol versie 6, kortweg IPv6, is het systeem dat het tekort aan IP-adressen duurzaam oplost. Iedere laptop, smartphone, tablet, server en website heeft een IP-adres om uniek identificeerbaar te zijn. Steeds meer burgers en bedrijven beschikken naast IPv4 ook over IPv6. In Nederland is dat zo’n 25%, een percentage dat flink achterloopt bij bijvoorbeeld België (52%), Duitsland (49%), en Frankrijk (40%).

Uitgifte IPv6

Logius beheert de IPv6-adresadministratie voor de Nederlandse Overheden volgens het afgesproken Overheidsbrede IPv6-nummerplankader en verzorgt ook de uitgifte van IPv6-adressen. De uitgifte van de IPv6-adressen aan gemeenten heeft Logius gedelegeerd aan VNG-realisatie.

Waaruit bestond de integratie?

In technische termen uitgedrukt bestond de integratie van IPv6 bij de gemeente Noordwijk uit twee onderdelen:

  • een MX record wijziging bij de gemeente Noordwijk
  • een IP-adres instelling bij E-Zorg

Beide wijzigingen werden in een tijdsbestek van tien minuten uitgevoerd en het resultaat was kort daarna meetbaar via testsite www.internet.nl.

Bezoek het Webinar over IPv6 en E-Zorg

Op 27 oktober organiseert het IPv6 team van VNG Realisatie een webinar voor alle E-Zorg gemeenten en geïnteresseerden. In deze Webinar worden deze aanpassingen door E-Zorg en de gemeente Noordwijk toegelicht. Interesse? Lees meer over deze Webinar en meld u aan.

 

Gerelateerde dienst(en)